nieuws

Onderzoek naar aanpassing van havens Bruinisse

bouwbreed Premium

De provincie Zeeland is bereid bij te dragen in de kosten van een onderzoek, dat moet uitwijzen in hoeverre de havens van Bruinisse aangepast dienen te worden ten behoeve van bedrijfsmatig gebruik. De studie wordt uitgevoerd door de Grontmij.

Het onderzoek moet inzicht verschaffen over de financiele, economische, technisch/nautische en infrastructurele mogelijkheden van gebruik de Vluchthaven ten behoeve van aanleg van een deel van de vissersvloot in combinatie met bedrijfsmatige invulling van de rest van die zelfde haven en de Veerhaven.

Ook moet er duidelijkheid komen over gebruik van de Vissershaven, waarbij gedacht wordt aan aanleg van een groot gedeelte van de vissersvloot en de sportvisboten. Tevens moet Grontmij inzicht verschaffen in vraag en aanbod van aan het water gebonden bedrijvigheid ten behoeve van Vlucht- en Veerhaven.

Reageer op dit artikel