nieuws

Ondergrondse Betuwelijn nog niet van de baan

bouwbreed Premium

Er bestaan procedureel noch plantechnisch belemmeringen voor een ondergrondse aanleg van de Betuwespoorlijn. Mocht zich bij de aanbesteding alsnog een aannemerscombinatie melden die de railverbinding turn-key ondergronds wil aanleggen voor f. 8,1 miljard, dan zal zo’n inschrijving zeer serieus worden overwogen.

“Ik zit met smart te wachten op al die aannemers die met die prachtige aanbiedingen komen”, aldus minister Jorritsma, in het maandag gehouden debat met de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat over de Betuwelijn.

De Kamer had nadrukkelijk gevraagd of het in het stadium van aanbesteding en gunning nog wel mogelijk is om te kiezen voor een innovatieve bouwtechniek en/of geheel ondergrondse aanleg van de spoorverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Met name D66-woordvoerster Versnel, maar ook CDA-er Leers, VVD-er Blaauw en SGP-er Van den Berg hebben de hoop dat zich hiervoor een aannemer meldt namelijk nog geenszins opgegeven.

Haalbaar

Een ondergrondse aanleg is nog steeds mogelijk, zo bleek uit het antwoord van ministers De Boer en Jorritsma. Niet alleen procedureel valt zoiets eenvoudig in te passen, ook plantechnisch gezien is het een haalbare kaart.

De minister van Verkeer en Waterstaat zegde toe alle benodigde gegevens bij aanvang van de aanbestedingsprocedure de bouw ter beschikking te stellen. “En op het moment dat er een concurrerende aanbieding in prijs ligt, die beter is dan wat wij tot nu toe hebben voorgesteld, zullen we alles eraan doen om dit ook zo snel mogelijk planologisch mogelijk te maken. Laat daarover geen misverstand over bestaan. Wij hebben toch geen gaatje in ons hoofd. Als het beter kan dan wij nu voorstellen, binnen de budgettaire randvoorwaarden ben je toch wel gek als je dat niet zou overwegen.”

Jorritsma acht overigens de kans dat er alsnog een turn key-aanbieding voor een ondergrondse Betuwelijn komt niet groot. “Ik zou eerlijk gezegd op dit moment, met de kennis van vandaag bij mensen niet de verwachting willen wekken dat het zeer waarschijnlijk is dat het gaat gebeuren.”

FES

In het debat hielp Jorritsma ook het misverstand uit de wereld, als zou de aanleg van de Betuwelijn ten koste gaan van de uitgaven ten behoeve van de reguliere spoor-, weg- en waterinfrastructuur.

Volgens de bewindsvrouw wordt de Betuwelijn betaald uit het Fonds Economische Structuurversterking. Het feit dat er nu f. 820 miljoen extra op tafel moet komen voor de aanpak van de verschillende knelpunten betekent alleen dat andere poen die uit het FES moeten worden betaald, de Hoge Snelheidslijnen Oost en Zuid bijvoorbeeld, een kleine vertraging oplopen. “Het betekent dat er poen zullen zijn die je misschien niet in 2003 kunt starten, maar wel in 2004”, aldus Jorritsma, “of dat je een po niet in 2004 kunt starten maar wel in 2005. Om die reden vinden wij het ook absoluut verantwoord om het te doen.”

Het overleg ging verder over de knelpunten in het Betuwelijn-trace die de Kamer extra wil oplossen, maar waarvoor het kabinet weigert geld uit te trekken. Voornaamste verschil van mening betrof de brug over het Pannerdensch Kanaal, die volgens de coalitiepartijen een tunnel moet worden. Zij dienden een motie in, die vervolgens door Jorritsma werd ontraden.

Het afsluitende plenaire debat dat volgende week over de Betuwelijn wordt gehouden, zal de oplossing voor de nu ontstane patstelling moeten bieden.

Reageer op dit artikel