nieuws

Noordzij: proberen infra-ramp te voorkomen Transport en Logistiek wil deltaplan infrastructuur

bouwbreed Premium

Stroperige procedures worden in een keer opgeheven als de dijken doorbreken. Alle zeilen zijn bijgezet voor het deltaplan dijkversterking. Nu stevenen we binnen vijf jaar op een verkeersinfarct af. We zouden moeten proberen deze ziekte te voorkomen.

Woorden van deze strekking sprak voorzitter K. Noordzij van de ondernemersorganisatie voor het goederenvervoer Transport en Logistiek gisteren in Zoetermeer. De organisatie presenteerde hier een onderzoek naar de congestie op de Nederlandse wegen en besloot, in navolging van Nederland Distributieland, twee jaar geleden, de noodklok te luiden.

“Niemand”, zo sprak Noordzij, “schijnt te beseffen hoe ernstig het is gesteld met de congestie op de Nederlandse wegen, en vooral: hoe erg het op korte termijn gaat worden. Politici lijken om de hete brij heen te draaien. Enerzijds worden de mainports uitgebreid, maar maatregelen om die mainports te ontsluiten worden onvoldoende genomen. We prijzen op die manier onszelf uit de markt bij buitenlandse distributiebedrijven die op zoek zijn naar een goed ontsloten vestigingsplaats in Europa. De kans dat er naar Antwerpen of Hamburg wordt uitgeweken wordt steeds groter.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat in 1999 het aantal files in ons land met 80% (van 13.800 tot 24.800 per jaar) is gestegen ten opzichte van 1994. Deze files zullen niet beperkt blijven tot de spitsuren, maar ke op ieder uur van de dag voorkomen. Bij ongewijzigd beleid zullen de eerste serieuze infarcten zich voordoen bij de A4 (Den Haag-Amsterdam alsmede Beneluxtunnel), de A12 (Zoetermeer-Den Haag) en de A20 bij Rotterdam.

Gloeiende plaat

De Betuwelijn is volgens Noordzij slechts een druppel op de gloeiende plaat. Deze zal slechts een zeer gering percentage van het totale goederenvervoeer voor haar rekening nemen. Daarnaast vindt de voorman van het goederenvervoer dat een goede ontsluiting over de weg juist een voorwaarde is voor de Betuwelijn. “Goederenvervoeer per trein is alleen rendabel over de lange afstand. Voor fijnmazige distributie is de weg nog altijd de enige oplossing. Het gaat dus om de combinatie van al die soorten van vervoer, waaronder ook de binnenvaart valt, die maakt dat vervoerders kiezen voor een bepaalde vestigingsplaats”, aldus Noordzij.

Serieuze discussie

Transport en Logistiek wil in de eerste plaats een politieke discussie aanwakkeren, waarin de problemen onder ogen worden gezien en naar een serieuze oplossing wordt gezocht. Prijsbeleid, om het wegverkeer terug te dringen, vindt de organisatie in ieder geval geen oplossing. Wel ziet ze mogelijkheden voor de aanleg van doelgroepenstroken op grote schaal voor vracht- en busverkeer. Ook de procedures om infrastructuur aan te leggen moeten aanzienlijk worden bekort. Voor poen van nationaal belang zijn hiertoe al de Trace- en Nimbywet in gevoerd. Versnelde procedures zouden echter ook bij wegen van nationaal belang moeten worden ingevoerd. Noordzij zegt weinig hoop te hebben op oplossingen door innovatieve ontwikkelingen zoals ondergronds bouwen. “Uiteraard moeten we doorgaan met het ontwikkelen van dergelijke technieken. Het huidige congestieprobleem is echter zo urgent dat we daar niet op ke wachten”.

Reageer op dit artikel