nieuws

Nijmegen en Arnhem met kantoorlocaties de boer op

bouwbreed Premium

‘Quality KAN Locations’ is de nieuwe verzamelnaam voor de kantoorlocaties die de komende jaren binnen het Knooppunt Arnhem-Nijmegen worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om hoogwaardige per openbaar vervoer bereikbare bedrijvenlocaties die eerder onder de naam Rail Business Center op stapel zijn gezet. De nieuwe naam moet vooral ook buitenlandse bedrijven gaan aanspreken.

In de praktijk gaat het om zo’n tien kantorenlocaties die bij elkaar moeten zorgen tot een stijging van de werkgelegenheid met zo’n 20.000 arbeidsplaatsen in het jaar 2010.

Bekende voorbeelden van locaties die goed per openbaar vervoer worden ontsloten, zijn Arnhem Centraal en de Stationsomgeving Nijmegen.

Deze twee omvangrijke poen hebben betrekking op de ontwikkeling van aantrekkelijke kantoorlocaties rond de NS-stations in de twee KAN-gebieden. “De naam ‘Quality KAN Locations’ komt”, aldus de bedenkers, “ook niet helemaal uit de lucht vallen. Kwaliteitslocaties als de Gelderse Poort en Kroonpark in Arnhem en Brabantse Poort, Lindenholt en Science Park in Nijmegen zijn al volop in ontwikkeling.”

Door meer als eenheid naar buiten toe te treden en onder de noemer Quality KAN-Locations te presenteren, hoopt het knooppunt de locaties onder de aandacht van het bedrijfsleven te brengen. “De naam QKL is in dit kader ook internationaal goed bruikbaar.”

Locaties die na het jaar 2000 in het gebied op stapel staan zijn Driel-Oost, Elst en de Waalsprong. “Alle locaties hebben een strategische ligging en krijgen een hoogwaardige invulling. Met het concept, krijgt de kantorensector in Arnhem en Nijmegen een sterke impuls. En daarmee wordt ingespeeld op de toekomstige marktvraag”, aldus het pobureau Arnhem-Nijmegen.

Logo

De nieuwe naam waaronder het knooppunt nu economisch aan de weg gaat timmeren, is onlangs door G.J. Jansen en L. Slingenberg, respectievelijk voorzitter en lid van het College van Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen gepresenteerd. Bij die gelegenheid is tevens het nieuwe logo van het samenwerkingsverband getoond.

Reageer op dit artikel