nieuws

Nieuwe techniek beperkt uitstoot roetdeeltjes dieselmotoren

bouwbreed Premium

Het Franse chemieconcern Rhone-Poulenc heeft een technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt 80 a 90 % van de schadelijke roetdeeltjes in uitlaatgassen van dieselmotoren te elimineren. Het systeem is effectief en goedkoop, en kan tegen het jaar 2000 op de markt komen.

De techniek bestaat uit toevoeging aan de brandstof van het metaalcesium als katalysator en het aanbrengen van een metalen of keramisch filter in de uitlaat. Dit zorgt ervoor dat de koolstofdeeltjes grotendeels verbranden. Het systeem is bij alle voertuigen te installeren, maar het makkelijkst bij nieuwe wagens. De vereiste toevoeging van de katalysator aan de brandstof bedraagt 150 gram per ton. Dat zal de dieselolie volgens Rhone-Poulenc 1 a 2% duurder maken. Het filter kost omgerekend f. 480 a f. 1280 voor lichte auto’s en f. 8000 a f. 12.800 voor zware wagens en bussen. De koolstofdeeltjes in uitlaatgassen van dieselmotoren zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend. Bezorgdheid over de gezondheidsrisico’s heeft de EU ertoe gebracht voorschriften uit te vaardigen voor verlaging van de koolstofemissies.

Reageer op dit artikel