nieuws

NAi brengt onderwijs onder aandacht

bouwbreed Premium

Het komend ‘schooljaar’ wil het Nederlands Architectuurinstituut met tal van activiteiten het Nederlands architectuuronderwijs nieuwe impulsen geven.

Het onderwijs wordt geplaatst in historisch en internationaal perspectief. Het programma omvat naast publikaties, lezingen, tentoonstellingen en studiedagen ook een internationale prijsvraag om de ideale architectuurschool te ontwerpen.

Het vak van architect en stedebouwkundige is aan sterke veranderingen onderhevig. De combinatie van marginalisatie in het bouwproces met steeds hogere verwachtingen van overheid en publiek plaatst de ontwerper in een benarde positie. In welke kennis en kunde moet het onderwijs daarbij voorzien? Dat is de vraag die het Architectuurinstituut opwerpt.

Van september 1995 tot juni 1996 zullen zowel voor een breed publiek als voor onderwijsdeskundigen de mogelijke antwoorden worden geinventariseerd. Bijvoorbeeld door een tentoonstelling die laat zien wat een architect voor werk doet, maar ook door het samenstellen van een Handboek voor het ontwerponderwijs.

Reageer op dit artikel