nieuws

Modulair bouwen maakt verletbestrijding nodig

bouwbreed

Het uitschakelen van de invloed van het weer door belangrijke delen van het bouwprodukt fabrieksmatig aan te pakken is prachtig. Maar een ongestoorde voortgang van deze modulaire bouw op de bouwplaats maakt verletbestrijding weer essentieler. Aldus de heer H. van der Lit, werkgeversvoorzitter van het Risicofonds voor de Bouwnijverheid.

Hij zei dat in Soest ter introductie van de uitreiking van de Verletbestrijdingsprijs 94/95 door staatssecretaris Tommel in de categorieen woningbouw, utiliteitsbouw, grond-, water- en wegenbouw en combinatiebouw. Dit jaar werd voor het eerst ook een Persprijs uitgereikt.

Het produktieproces in de bouw verandert volgens Van der Lit in een hoog tempo. Modulair bouwen in allerlei vormen wordt steeds belangrijker. En in het kader van kosten- en kwaliteitsbeheersing moet de logistiek worden beheerst.

Ook de verwerkbaarheid van niet modulair aangeleverde materialen als baksteen, kalkzandsteen e.d. is van grote invloed op de voortgang van het bouwwerk, aldus de werkgeversvoorzitter, die aandrong op nadenken over een juist bouwproces, over harde afspraken ten aanzien van kwaliteit, leveringsdata, verpakkingen, beschermende maatregelen etc.

Dat dit hard nodig is moge blijken uit het feit dat een dag vorstverlet zo’n – 25 miljoen aan uitkering kost, kosten van overhead en materieel niet meegerekend. Doet men dit wel dan kost elke dag dat de bouwproduktie volledig stil ligt tussen de – 40 en – 50 miljoen, aldus Van de Lit.

Vijf graden-gat

Het declareren van vorstverlet kan pas als de temperatuur ten hoogste – o gr. bedraagt, terwijl tal van materialen en produkten niet onder de +5 gr. mogen worden verwerkt.

“Door dit soort ontwikkelingen wordt de bedrijfstak geconfronteerd met een extra probleem omdat die temperatuursituatie zich langer voordoet dan alleen de traditionele vorstperiode.Op veel bouwwerken zonder verletbestrijdingsmaatregelen zitten we derhalve met een zogenaamd 5 graden gat,van potentieel 30 tot 40 werkdagen”, aldus Van der Lit. Daar moet de bedrijfstak extra aandacht aan schenken. Maar ook fabrikanten en leveranciers moeten proberen die extra gevoeligheid zoveel mogelijk terug te dringen.

Vier sectoren

De jury onder leiding van ir. P.J. op de Hoek, hoofd van de afdeling Bouwveiligheid van het Directoraat-Generaal van de Arbeid, wees de Verletbestrijdingsprijs in de categorie woningbouw toe aan Tiemstra Noord BV Groningen voor een po van 57 woningen in deze stad. De prijs in de sector gww ging naar Hegeman BV in Nijverdal voor de wijze waarop ze bij de aanleg van de oostelijke toegang van de sneltramtunnel in Amsterdam hebben gezorgd voor isolatie van alle leidingen.

In de sectie combinatiebouw kreeg BMK Civiel in Hoek van Holland de Verletbestrijdingsprijs voor de beschermingsmaatregelen tegen wind, regen en vorst van de in aanbouw zijnde Maeslant Stormvloedkering.

In de sector utiliteitsbouw ging BAM Doorn met de eer strijken voor de bouw van het kuuroord Sanadome in Nijmegen. Alle bedrijven ontvingen een beeldje, gemaakt door de beeldhouwster Judith Braun.

Persprijs

BAM Doorn kreeg ook de persprijs, uit handen van Cobouw-hoofdredacteur W. Egels omdat “bij dit po de werkzaamheden zodanig zijn voorbereid en ingedeeld dat bij slecht weer onder gunstige condities voor werknemer en werksoort kon worden doorgegaan. Het po werd met isolerende afdekzeilen ingepakt en de cv provisorisch ingeschakeld. Niet alleen werd daardoor het gebouw van binnen droog en warm gehouden, maar werd – heel slim – door het niet helemaal glasdicht maken van het gebouw een warmtebuffer gecreeerd voor het werk buiten, met name het gevelstucwerk.”

Voor de wijze waarop het Sanadome Nijmegen – dat een zwembad, thermaalbaden, een sauna, fitness ruimten, restaurants en een hotel bevat – is gebouwd, rekening houdend met mogelijk klimatologisch slechte omstandigheden, kreeg BAM Doorn een dubbele prijs.

Reageer op dit artikel