nieuws

MKB krijgt steun in de rug voor scholing en onderzoek

bouwbreed

De lastenverlichting van een f. 0,5 miljard die het kabinet in petto heeft voor het midden- en kleinbedrijf gaat goeddeels naar stimulering van onderzoek en ontwikkeling en naar scholing van werknemers. Dat blijkt uit de nota ‘Werk door ondernemen’ die minister Wijers en staatssecretaris Van Dok van Economische Zaken, minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Vermeend van Financien gisteren hebben gepresenteerd.

Het kabinet trekt f. 100 miljoen extra uit voor de verruiming van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, die vermindering van loonbelasting biedt voor werknemers die onderzoek doen. Ook ke werkgevers die werknemers laten meedoen aan het leerlingwezen vanaf 1 januari een tegemoetkoming in de loonheffing tegemoet zien. Het gaat om f. 4000 per jaar voor werknemers die minder verdienen dan 130 % van het minimumloon.

Het kabinet kondigt in de nota niet alleen belastingmaatregelen aan maar ook vermindering van hinderlijke regels, het stimuleren van starters en verbetering van de mogelijkheden startende ondernemers te financieren. Zo studeert het kabinet op de mogelijkheid in achterstandswijken in de grote steden te komen tot speciale zones waar ondernemers zijn vrijgesteld van belemmerende regels en bovendien nog eens ke rekenen op belastingvoordelen.

Reageer op dit artikel