nieuws

Minder ongevallen door ‘aandacht voor preventie’

bouwbreed

Vorig jaar hebben zich in de bouw bijna 27.000 ongevallen voor gedaan. Het aantal ongevallen in 1993 lag naar schatting op circa 33.500. Aldus de stichting Arbouw in haar jaarverslag over 1994, die daaruit concludeert “dat de aandacht van de bedrijven voor ongevallenpreventie vorig jaar sterk is gestegen”.

In beide jaren kwamen de gegevens binnen na een opdracht tot onderzoek te hebben verstrekt aan het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid.

Van de opgave van 33.500 ongevallen in 1993 wordt nu door Arbouw gesteld “dat dit waarschijnlijk te hoog is ingeschat”. En bij de cijfers over 1994 wordt aangetekend dat ze werden verkregen “na een beperkt onderzoek onder ruim duizend werkenden”.

Lang niet alle ongevallen vinden tijdens de werktijd plaats. In 1994 vond maar 63% van de ongevallen (circa 17.000 keer) tijdens de werktijd plaats. En daarvan kwamen er 15.300 op de bouwplaats zelf voor en 1700 tijdens het woon-werkverkeer. Buiten werktijd werden dus nog ongeveer 10.000 ongevallen geregistreerd, waarvan 5400 een gevolg waren van de uitoefening van sport.

Markante zaken

Er zijn nog wel wat meer markante zaken te noteren bij deze ongevallencijfers. Bijvoorbeeld de wetenschap dat van alle werkenden op de bouwplaats vorig jaar 12% een of meerdere ongevallen is overkomen.

Opmerkelijk wordt het genoemd dat de duur van de binding aan de bedrijfstak van invloed is op de ongevalskans. Van degenen die korter dan vijf jaar in de bedrijfstak werkzaam zijn heeft vorig jaar 17% een ongeval gehad. Het jaar ervoor was dat ook al zo. Werkt men al langer dan vijf jaar in de bouw dan blijkt het percentage inmiddels te zijn afgenomen tot acht.

Leeftijd

Maar ook leeftijd blijkt van invloed te zijn op de kans op een ongeval. Van de jongeren tot 25 jaar heeft ruim 20% een ongeval gehad. Bij de groep van 45 jaar en ouder blijkt dat percentage nog geen 10 te bedragen.

Per beroep zijn er geen grote verschillen aan te wijzen als het gaat om kansen op een ongeval. Wel blijkt de gww-sector met een ongevallenfrequentie van bijna 9% gunstig af te steken tegen de werkenden in de b en u-sector , waarvan 13% vorig jaar een ongeval overkwam.

Van de ongevallen op het werk valt dit jaar een opmerkelijk hoger aantal te noteren door valpartijen. De aantallen valpartijen van minder dan 2,5 meter nam toe van 1275 in 1993 tot 1700 vorig jaar, terwijl vallen van nog grotere hoogten in 1993 2750 keer werd geconstateerd, terwijl dat vorig jaar niet minder dan 5400 keer het geval bleek. Ook ongevallen door vertillen of verdraaien nam toe van 2775 keer in 1993 tot 4600 vorig jaar.

Voorkomen

Van degenen die op de bouwplaats een ongeval hebben gehad was in 1994 25% van mening dat het ongeval voorkomen had ke worden als er meer veiligheidsmaatregelen waren genomen. Maar ook gaf ruim 20% te kennen dat het ongeval had ke worden voorkomen als men zelf niet zo nalatig was geweest.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels