nieuws

Liftnijverheid gaat mogelijk op in FME

bouwbreed

De NVL (Nederlandse Vereniging voor de Liftnijverheid) discussieert nog over het al dan niet opheffen van de NLV en het oprichten van een branchevereniging onder auspicien van de FME. Dit naar aanleiding van de wijzigingen in de nationale mededingingswetgeving. De discussie is nog in volle gang.

Dit blijkt uit het jaarverslag 1994 van de NVL te Zeist Verder heeft de commissie Arbo van de vereniging de mogelijkheid onderzocht om overeenkomstig de Wet Terugdringing Ziekteverzuim ten behoeve van haar leden een raamcontract af te sluiten. Dit onderzoek was eind 1994 nog niet afgerond en dat is het ook nu nog niet. Voorts is de commissie garantieregeling nog immer bezig met een garantieregeling voor eigenaren en beheerders te ontwerpen voor verticale en horizontale transportsystemen voor het vervoeren van personen en goederen. Dit om de eigenaren en beheerders te vrijwaren van het niet functioneren van de transportmiddelen. Ook deze garantie is nog niet afgerond in verband met een mogelijke ombouw van de organisatie van de NVL.

Reageer op dit artikel