nieuws

Lezing te Eersel over duurzaam bouwen

bouwbreed

Op 29 juni houdt de Gemeente Eersel ’s avonds een bijeenkomst over duurzaam bouwen, in centrum ‘De Muzenval’ te Eersel. Er wordt een lezing gehouden door ir. R. Pijnenborgh, bio-ecologisch architect te ‘s-Hertogenbosch. Daarna geeft W. Peters, secretaris van de Welstandscommissie, zijn visie op de relatie tussen ecologisch bouwen en vormgeving. G. van der Weijst van Woningstichting ‘De Zaligheden’ bespreekt de vraag welke mogelijkheden de woningstichting heeft om ecologisch te bouwen.

Informatie is te verkrijgen bij de Gemeente Eersel, telefoon 04970-84190.

Reageer op dit artikel