nieuws

Landgraaf wil 1400 woningen bouwen

bouwbreed Premium

De gemeente Landgraaf wil de komende jaren 1400 woningen bouwen. De nieuwbouw moet een belangrijke bijdrage leveren aan de bevordering van de doorstroming van goedkope huurwoningen naar duurdere woningen door financieel draagkrachtige inwoners. Bij de woningtoewijzing wordt steeds scherper gelet op de verhouding huurlast en inkomen. Dat onder andere staat in het concept volkshuisvestingsplan dat gekoppeld is aan de actualisering van het volkshuisvestingsbeleid.

Het plan ligt tot 13 juli ter visie in het gemeentehuis.Landgraaf wil een groot aantal woningen bouwen als zogenaamde multifunctionele of levensloopbestendige huizen.

Reageer op dit artikel