nieuws

Kritiek AVBB op provinciale regels bouwafval

bouwbreed

Het AVBB meent dat een aantal regels in de Provinciale Milieu Verordening (PMV) onuitvoerbaar zijn. Het verbond zegt dit naar aanleiding van de inspraak op de tweede tranche 2B/3 Ontwerp PMV.

Het AVBB heeft vooral kritiek op de gedetailleerde regeling inzake het scheiden van bouwafval. Het bij voorbaat voorschrijven van gedefinieerde afvalstromen die gescheiden moeten worden gehouden plaatst de hoofdaannemer voor uitvoeringsproblemen. De kosten voor het afvoeren van gescheiden afval lopen te hoog op terwijl ook de administratieve last toeneemt.

De PMV onderkent negen stromen bouw- en sloopafval. Dat zou betekenen dat op een bouwplaats negen containers moeten worden geplaatst. De introductie van te gedetailleerde regels kan aannemers ertoe brengen minder aandacht voor het milieu in te ruimen. Vrijstelling en ontheffing van enkele provinciale regels lijkt om die reden verstandig.

Door zelfregulering kan bouwafval nu ook verantwoord worden afgevoerd. Het AVBB vraagt alle colleges van Gedeputeerde Staten af te zien van onuitvoerbare regels.

Reageer op dit artikel