nieuws

Kamer wijst privatisering van NV Schiphol niet af

bouwbreed

De coalitiepartijen D66 en VVD voelen wel wat voor een gedeeltelijke privatisering van de NV Luchthaven Schiphol. Het CDA stelde dit gisteren, bij de behandeling van de Planologische Kernbeslissing Schiphol, voor. Doel is geld vrij te maken voor de infrastructuur rond de luchthaven.

Woordvoerster Van Rooij (CDA) zei, tijdens het debat over de uitbreiding van Schiphol, zich zorgen te maken over de congestie rond de luchthaven, die alleen maar erger zal worden wanneer de vijfde baan wordt aangelegd. Om die reden pleit het CDA ervoor een deel van de overheidsaandelen (in totaal 76%) te verkopen, om vervolgens te investeren in de regionale infrastructuur. Van Rooij zei te denken aan een vervroegde aanleg van de Zuid-Tangent, de West Randweg en de Utrechtboog. Daarnaast wil het CDA geld vrijmaken voor rijstroken ten behoeve van doelgroepenverkeer op het wegennet rond de luchthaven.

D66-woorvoerster Van ’t Riet zei in eerste instantie niet afwijzend te staan tegenover privatisering van Schiphol. Ook VVD is bij voorbaat niet afwijzend, maar zei zich wel af te vragen hoe het CDA de gelden ook daadwerkelijk voor de regio denkt te bestemmen. “Als het geld in het Infrastructuurfonds wordt gestort, kan het in principe aan ieder project van nationaal belang worden uitgegeven”, aldus woordvoerder Te Veldhuis.

Terminal

De directie van de luchthaven zelf staat niet afwijzend tegenover deze plannen. “Maar, het is in de eerste plaats een zaak van de aandeelhouders, de Staat en de gemeenten Amsterdam en Rotterdam” aldus een woordvoerder. Wat voor effect de verkoop van de aandelen kan hebben op de aanleg van wegen en openbaar vervoerverbindingen, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel wijst hij erop dat Schiphol op de luchthaven zelf al 50% van de omzet investeert in een verbetering van de infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de terminal.

Reageer op dit artikel