nieuws

Kamer: Kleine overschrijding Betuwelijn-budget voldoende

bouwbreed

Er is op een haar na overeenstemming in de coalitie over de wijze waarop de resterende knelpunten in het Betuwelijn-trace moeten worden aangepakt. Er hoeft slechts een klein bedrag van f. 5 tot f. 25 miljoen te worden bijgepast door het kabinet om van de regeringsfracties van VVD, D66 en PvdA steun te krijgen voor de aanleg van de Betuwespoorlijn.

Daarmee lijkt de laatste angel te zijn gehaald uit het Kamerdebat over de spoorverbinding tussen de Rotterdamse Haven en Duitsland, waarvan aanstaande maandag de eerste akte begint.

Vorige week nog brachten de Vaste Kamercommissies voor Verkeer en Waterstaat en VROM voor het laatst een bezoek aan het gebied dat door de Betuwelijn zal worden doorkruist. Sindsdien blijken Crone, Blaauw en Versnel, respectievelijk de fractiespecialisten van PvdA, VVD en D66, druk bezig te zijn met het vinden van geld voor de meest pregnante knelpunten, die zijn overgebleven.

Met name gaat de aandacht daarbij uit naar de wijze waarop een tunnel onder in plaats van een brug over het Pannerdensch Kanaal kan worden gerealiseerd.

Rekenen

D66-woordvoerster Versnel rekent voor dat het niet doorgaan van de brug aldaar f. 100 miljoen oplevert. Een bedrag van f. 50 miljoen valt vrij, omdat er minder natuur- en landschappelijke waarden worden aangetast en dus minder subsidie hoeft te worden gegeven ter compensatie hiervan. Verder ligt er nog f. 50 miljoen van een oude motie die in dit verband is ingediend. Een tunnel in plaats van een brug betekent verder dat een aantal huizen niet hoeft te worden gesloopt en levert dus op die manier nog eens f. 25 miljoen op. Door een betere aanleg van een aantal bochten in het trace bij Elst kan tenslotte 10 miljoen worden bespaard.

“Al met al levert dat zo’n f. 235 miljoen op”, aldus Versnel. “Een tunnel bij Pannerden zal volgens de provincie Gelderland f. 240 miljoen zal gaan kosten. Dus dan praten we over een bedrag van f. 5 tot f. 25 miljoen dat extra moet worden uitgetrokken. Daarvoor zou het kabinet toch overstag moeten gaan, dacht ik zo. Want het betreft hier slechts een marginale aanpassing van het budget waarmee een structurele verbetering kan worden bereikt.”

Lijstje

“Dat rekensommetje had ik ook al gemaakt”, erkent VVD-er Blaauw desgevraagd. Ook hij is bezig met een lijstje van knelpunten die nog een oplossing vragen, en tracht daar binnen de fractie de financiering voor rond te krijgen. Overigens hoort op dat lijstje wat Blaauw betreft niet alleen het Pannerdensch Kanaal. Ook de problemen bij Schelluinen en Tiel komen volgens hem in aanmerking voor compensatie.

Veel van het daarvoor benodigde geld hoopt Blaauw te krijgen door het schrappen van een bocht uit het trace bij Pendrecht, en te kiezen voor alleen de Kortsluitroute.

Volgens de Nederlandse Spoorwegen kost dat echter alleen maar geld. “Daar ligt dus nog een knikpunt”, aldus Blaauw, die verder meldt dat het definitieve standpunt nog niet is bepaald. “We zijn nog aan het onderhandelen, maar we willen er met paars uitkomen.”

De onderhandelingen in de PvdA-fractie zijn min of meer afgerond. In de PvdA-fractievergadering van deze week is, op basis van een notitie van het Kamerlid Crone, besloten in beginsel vast te houden aan de f. 820 miljoen die nu al extra is uitgetrokken voor de knelpunten in de Betuwelijn. “Wij zullen niet degenen zijn die voorop lopen met de overschrijding van dat budget”, zo laat een woordvoerder van de fractie weten. Volgens hem is vooral gekeken naar de wijze waarop bepaalde uitgaven ke worden getemporiseerd, waardoor er elders eerder maatregelen zijn te nemen dan nu is voorzien. “Die f. 820 miljoen geef je natuurlijk niet in een keer uit.”

Pas als er daarna nog knelpunten over zijn, is discussie mogelijk over de vraag of daarvoor nog extra geld moet worden uitgetrokken. “Maar de PvdA vindt dat dit alleen kan als de andere partijen in de coalitie dat ook vinden”, aldus de woordvoerder.

De grootste oppositiepartij, het CDA, moest na sluiting van deze krant, haar standpunt nog bepalen.

Reageer op dit artikel