nieuws

Kabinet trekt nog eens f. 1,5 mld uit voor technologie

bouwbreed

Het kabinet reserveert in de komende vier jaar f. 1,5 miljard extra voor kennis en technologie. Daarvan wordt f. 1,1 miljard gebruikt voor belastingverlichting en bijna f. 400 miljoen voor extra investeringen in technologie. Vanaf 1999 moet het gaan om een jaarlijkse extra inspanning van bijna een half miljard gulden.

Dat blijkt uit de nota Kennis en Technologie die de ministers Wijers (EZ) en Ritzen (Onderwijs) hebben gepresenteerd. Het kabinet komt concreet met de volgende maatregelen: voor de oprichting van technologische top-instituten f. 55 miljoen, voor verbetering van het beroepsonderwijs f. 15 miljoen, voor de stimulering van de elektronische snelweg f. 70 miljoen en voor versterking van de milieutechnologie f. 45 miljoen.

Bovendien wordt de loonkostensubsidie voor innovatieve ondernemingen, het budget voor de wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, verhoogd met f. 100 miljoen tot f. 450 miljoen per jaar. Daarnaast wordt het afschrijvingsregime voor technologie in bedrijven versoepeld. Het kabinet stelt hiervoor jaarlijks f. 50 miljoen gulden beschikbaar. Het leerlingwezen krijgt een fiscale stimulans door vrijstelling van loonheffing.

Reageer op dit artikel