nieuws

Jan de Nul laat beroep Martin Garcia varen

bouwbreed

De werken voor het Kanaal Martin Garcia door de Rio de la Plata blijven de gemoederen bezighouden. Nog voor het Internationale Arbitrage Tribunaal (IAT) een uitspraak deed heeft de Belgische baggeraar Jan de Nul het ingestelde beroep ingetrokken. Uruguay en Argentinie lieten eerder weten dat het IAT de aanbesteding niet zou ke veranderen. Hoe de uitspraak ook zou uitvallen, de werken blijven toegewezen aan het Belgische consortium Dredging International.

Het consortium onder leiding van Dredging International kreeg begin dit jaar de baggerwerken toegewezen. Onder deze groep valt ook de HAM. Boskalis viel af omdat de voorstellen niet aan de technische voorwaarden zouden voldoen. Het financiele plan van het bedrijf werd niet in beschouwing genomen. Boskalis tekende daarop beroep aan tegen de procedure. De onderneming er daarbij van uit dat het financiele voorstel meer dan gunstig afstak tegen dat van de concurrentie. Als de uitspraak van het IAT inderdaad geen invloed heeft op de gunning van de werken is de procedure wellicht juridisch interessant maar betekent het voor de betrokken bedrijven niet meer dan tijdverlies. Het valt aan te nemen dat Jan de Nul de beroepsprocedure niet doorzet, ook al onthouden de woordvoerders van het bedrijf zich in deze van commentaar.

Herzien

Boskalis-Westminster wil de procedure voor het IAT echter tot het einde toe doorzetten om de bilaterale beheercommissie van de Rio de la Plata (CARP) ertoe te dwingen de aanbesteding te herzien en het financiele voorstel van het bedrijf te bestuderen. Boskalis gaat ervan uit de aanbesteding te winnen en het werk toegewezen te krijgen. Of de onderneming in die opzet slaagt blijft uiterst onzeker. Argentijnse autoriteiten verklaarden dat het IAT niet bevoegd is de aanbesteding te veranderen. CARP is in beginsel vrij uit de ‘technisch voldoende’ aanbiedingen te kiezen. Juridisch gezien bestaat er geen noodzaak voorkeur te hechten aan het goedkoopste plan. Boskalis stelt echter dat het IAT het hoogste orgaan is en kan besluiten hoe CARP moet handelen.

Uitspraak

Over ongeveer een maand doet het IAT uitspraak. De Uruguayaanse staatssecretaris Perez del Castillo gaat ervan uit binnenkort het contract met Dredging International te ke sluiten. In de tweede helft van dit jaar kan het werk dan beginnen. Wanneer dat inderdaad het geval is ontstaat de nogal vreemde situatie dat het IAT een uitspraak doet terwijl alle partijen al voor een voldongen feit staan.

De werken voor het Kanaal Martin Garcia voorzien in het uitbaggeren van een 32 voet diepe vaargeul door de Rio de la Plata onder de kust van Uruguay. Het kanaal loopt grotendeels door Argentijns water en vormt een concurrent voor het Kanaal Emilio Mitre dat aan Argentijnse zijde ligt. Na de oplevering strekt Martin Garcia vooral de havens van Uruguay tot voordeel. Buenos Aires en Montevideo betalen elk de helft van de investering die zo’n f. 150 miljoen beloopt.

Reageer op dit artikel