nieuws

Inschrijvingen brugpoen Sont lopen sterk uiteen

bouwbreed

De inschrijvingen voor een tuibrug en de aanbruggen over de vaargeul ‘Flinterenden’ in de Sont lopen voor beide contracten samen uiteen van DKr 5,5 miljard tot DKr 8 miljard (tussen 1,5 en 2,2 miljard gulden). Drie grote Nederlandse aannemers dingen gezamenlijk mee naar het contract voor de aanbruggen.

Dat is bekend gemaakt door *resundskonsortiet, opdrachtgever voor aanleg van de vaste oeververbinding over de Sont tussen Denemarken en Zweden. Het bruggedeelte van de vaste oeververbinding over de Sont voorziet in een vierstrooks, tweebaans autosnelweg en een dubbelsporig treintraject. De totale lengte van de brugverbinding wordt ongeveer 7,3 km. De tuibrug heeft een lengte van ongeveer 1 km en een vrije overspanning van 492 m met een doorvaarthoogte van 57 m. De aanbruggen aan de west- en de oostkant hebben een lengte van respectievelijk 2,6 en 3,7 km. Volgens de opdrachtgever lijken de aanbiedingen te voldoen aan de gestelde eisen op het gebied van techniek en tijdsduur.

Voor de tuibrug hebben vijf internationale aannemerscombinaties ingeschreven. Bij de vijf aannemerscombinaties voor de tuibrug zijn geen Nederlandse bedrijven betrokken. De prijzen varieren van ongeveer DKr 1,5 miljard tot ongeveer DKr 2,1 miljard (huidig prijspeil).

Voor de aanbruggen is de *resund Link Group een van de zes gegadigden. Deze combinatie bestaat uit: Ballast Nedam International, Hollandsche Beton- en Waterbouw, Philip Holzmann en Volker Stevin Construction Europe.

De inschrijvingen voor de aanbruggen lopen uiteen van ongeveer DKr 3,8 miljard tot ongeveer DKr 5,9 miljard (huidig prijspeil). De aanbiedingen gelden voor zowel enkeldeks als dubbeldeks tuibruggen. Het totaal van de laagste aanbiedingen voor tuibrug en aanbruggen is lager dan aangegeven in het budget van de opdrachtgever.

Enkel – of dubbeldeks

De aanbiedingen zullen door *resundskonsortiet nauwgezet worden bezien om na te gaan wie de ‘financieel meest aantrekkelijke aanbieding’ heeft gedaan. Daarmee is ook de keuze voor een enkeldeks-of dubbeldeksoplossing bepaald. De opdrachtgever heeft van te voren vastgesteld dat bij een prijsverschil van minder dan 2% de dubbeldeks oplossing de voorkeur geniet.

Naar verwachting zullen de werken voor de tuibrug en de aanbruggen in november dit jaar worden worden gegund. Het contract voor de afgezonken tunnel onder de Drogden, waarvoor de inschrijvingen 1 maart dit jaar werden ontvangen, zal naar het zich nu laat aanzien begin juli worden gegund.

Hoger

De som van de laagste inschrijvingen voor de contracten voor de afgezonken tunnel, de baggerwerken, de aanbruggen en de tuibrug bedraagt DKr 10,5 miljard, ofwel 5% hoger dan het budget van de opdrachtgever voor deze contracten. Het goedgekeurde budget voor de vaste verbinding zonder de werken op het vaste land van Denemarken en Zweden is DKr 13 miljard in prijzen van 1990, overeenkomend met DKr 14,4 miljard (prijspeil 1995).

Het verschil tussen het totale budget en de som van de laagste inschrijvers voor de genoemde contracten omvat ondermeer de aanbiedingen voor de technische installaties en het maken van het conceptueel ontwerp.

Reageer op dit artikel