nieuws

Industrie gaat weer meer investeren

bouwbreed Premium

De investeringen in de industrie zullen dit jaar voor het eerst sinds 1990 weer toenemen. Ondernemers in de industrie verwachten in 1995 voor f. 16 miljard te investeren in duurzame produktiemiddelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verwachte investeringen verschillen sterk per sector. Vooral in de metaal- en elektrotechnische industrie zullen de investeringen fors toenemen, met 89 procent tot boven de f. 5 miljard. De voedings- en genotmiddelenindustrie voorziet een groei van 2 procent. De chemische- en overige industrie verwacht een toename van de investeringen met respectievelijk 27 en 16 procent.

Ook de nutsbedrijven voorzien weer een sterke groei (21 procent) van de investeringen, vooral veroorzaakt door de elektriciteitsbedrijven. De ondernemers in de delfstoffenwinning verwachten nauwelijks expansie. De industrie, de nutsbedrijven en de delfstoffenwinning nemen ruim 90 procent van de investeringen in de nijverheid voor hun rekening

Reageer op dit artikel