nieuws

In Groningen f. 40 mln voor ‘goedkope’ nieuwbouw

bouwbreed Premium

Zeven gezamenlijke woningcorporaties en de gemeente Groningen steken f. 40 miljoen in de realisering van zo’n 2500 ‘goedkope’ huur- en koopwoningen. Gemeente Groningen en de corporaties hebben dit in de intentieverklaring ‘Een ongedeelde stad’ vastgelegd.

In het kader van de Vierde Nota extra (Vinex) moet Groningen de komende tien jaar zo’n slordige 7000 woningen bouwen. De 70/30 verhouding (70 procent vrije en 30 procent sociale sector) leek hierbij in de knel te komen door een dreigende onbetaalbaarheid van de goedkopere nieuwbouwwoningen.

Afgelopen week besloot volkshuisvestingswethouder W.Smink al f. 20 miljoen uit te trekken om de nieuwbouw juist ook voor lagere inkomensgroepen bereikbaar te houden. Deze investering wil Smink voor een belangrijk deel dekken door hogere Onroerendzaak belastingen.

De zeven Groningse woningcorporaties, Groningen, Gruno, Hoogkerk, De Huismeesters, Noorddijk, Patrimonium en Volkshuisvesting hebben nu besloten eenzelfde financiele inspanning te verrichten. Vervolgens hebben de partijen dit vastgelegd in de intentieverklaring ‘Een ongedeelde stad’.

Deze titel verwijst, zo stellen de corporaties in een gezamenlijke toelichting, naar het gevaar dat dreigt bij het huidige rijksbeleid. “Door het ontbreken van rijkssubsidies ke straks uitsluitend duurdere huur- en koopwoningen worden gebouwd. In de nieuwe uitleggebieden als De Held zouden zich dan alleen midden- en hogere inkomens vestigen, en de lagere inkomensgroepen zijn dan aangewezen op de bestaande voorraad. Resultaat is een stad opgedeeld in ‘rijkere’ en ‘armere’ wijken.” Door gedifferentieerd te bouwen willen corporaties en gemeenten dit tegen gaan.

Woningen

Met de nu overeengekomen middelen ke ruim 2500 betaalbare huur- en koopwoningen worden gerealiseerd. Daarbij gaat het om 750 woningen met een maandhuur van f. 600 tot f. 700, 500 huurwoningen tussen f. 700 en f. 800 en 1300 sociale koopwoningen. Daarnaast ke tal van onrendabele investeringen worden gesubsidieerd bij herstructurering, liftaanbouwen en structuurversterkende maatregelen in de bestaande wijken.

Reageer op dit artikel