nieuws

‘In cao-overleg verslechteringen voor werknemers repareren’ Bouwbond CNV dreigt politiek te negeren

bouwbreed Premium

De politiek geheel links laten liggen en alle energie voortaan richten op het cao-overleg, met als inzet elke door ‘Den Haag’ veroorzaakte verslechtering van de positie van de werknemers meteen in de cao te repareren. Die radicale koerswijziging legde voorzitter F. van der Meulen van de Hout- en Bouwbond CNV in Driebergen de bondsraad voor. Hij toonde zich in dat verband voorstander van een bedrijfschap voor de bouw.

Van der Meulen heeft geen vertrouwen meer in de politiek. “Op dit moment is het in de politiek ‘in’ om te pleiten voor minder regels, meer flexibilisering, meer markt en minder invloed van sociale partners. De gevolgen voor werknemers laten zich raden. Ondanks de waarschuwende woorden van onze kant gaat de politiek door met het vergroten van de onzekerheid van grote groepen werknemers. Ondanks massale vakbondsacties wordt steeds meer sociale wetgeving versoberd. Ondanks brede protesten van de vakbeweging worden steeds meer rechten van werknemers ter discussie gesteld”, zei hij.

Richten op cao

Daarom vroeg hij zich af hoeveel zin het nog heeft in Den Haag te blijven protesteren: “Misschien moeten we onze energie wel op andere doelen richten. Misschien moeten we de politiek vergeten en ons gaan richten op het cao-overleg. Daar zijn we als vakbeweging sterk. Dat hebben we pas nog in de bouw en het stukadoorsbedrijf laten zien. Daar ke we zaken repareren die de politiek kapot heeft gemaakt.”

Volgens hem kan het oprichten van een bedrijfschap voor de bouw daarbij een belangrijk instrument zijn: “Daarmee omzeilen we meteen het probleem van de algemeen verbindend verklaring (avv).”

Want Van der Meulen is het politiek gezever daarover spuugzat. “De inkt van de bouw-cao was nog niet droog of de Kamerleden Bakker (D66) en Van Hoof (VVD) vroegen minister Melkert of de cao wel algemeen verbindend verklaard moest worden. Ik heb me verbaasd, ja zelfs geergerd, over hun uitlatingen. Omdat hun oordeel niet gebaseerd bleek op enige kennis van zaken. Melkert heeft de cao tenslotte toch algemeen verbindend verklaart. En zo hoort het ook. Deze aanslag op de avv is afgewend, maar ik vrees dat het niet de laatste aanval zal zijn”, betoogde hij.

Rood verbleekt

Hij constateerde dat VVD en D66, “die er onmiskenbaar op uit zijn de invloed van sociale partners terug te dringen, ook in het arbeidsvoorwaardenoverleg de macht van het georganiseerde bedrijfsleven willen breken”.

Van der Meulen vroeg zich daarbij af hoe sterk de rug van de vakbondsvleugel binnen de PvdA nog is. Erg optimistisch is hij bepaald niet: “Na de derde dinsdag in september is het rood in de paarse coalitie alleen maar bleker geworden.”

Hij verklaarde “niet te zullen accepteren dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de avv misbruikt om cao-partijen te dwingen bepaalde afspraken te maken”. Waarbij hij verwees naar de dreiging de bouw-cao niet algemeen verbindend te verklaren als er geen afspraken in zouden staan over lage loonschalen. “Dat is een vorm van geleide loonpolitiek, waar de minister zich verre van moet houden”, aldus Van der Meulen.

Banen scheppen

Hij stelde vast dat het paarse kabinet, dat ingezet heeft op meer markt en minder sociale partners, bij het aanpakken van de grote maatschappelijke problemen van deze tijd niet buiten werknemers en werkgevers kan. Alleen die zijn volgens hem in staat banen te scheppen voor langdurig werklozen: door afspraken in cao-overleg of in onderling overleg met het kabinet.

Als voorbeeld noemde hij de schildersbranche, die in ruil voor een hogere subsidie voor de ‘winterschilder-regeling’ bereid is langdurig werklozen een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden:

“Daardoor ke er straks misschien wel honderden langdurig werklozen permanent in het schildersbedrijf aan de slag. Dat gebeurt niet door de zaligmakende werking van de markt, maar door goed overleg tussen overheid en sociale partners. Laat dat voor politiek Den Haag een goede les zijn.”

Reageer op dit artikel