nieuws

HVDS-systeem doeltreffend tegen bedrijfswagendiefstal

bouwbreed

Het Heavy Vehicle Disabling System (HVDS) dat door Alarm Detection in Engeland werd ontwikkeld is, zoals de praktijk al heeft bewezen, een opmerkelijk maar doeltreffend wapen tegen diefstal van zware bedrijfsvoertuigen.

Het op afstand te activeren systeem gooit er letterlijk de rem op. Met een in de cabine opgestelde ontvanger en een mobiele telefoon is een code te geven, die langs elektronische weg een afsluitventiel in het luchtremsysteem activeert. Door het op deze wijze bedienen van het luchtventiel wordt de druk in het remluchtsysteem verminderd, waardoor de bedrijfsrem op alle wielen in werking treedt.

De code van het wagenpark zowel als die van de afzonderlijke voertuigen zijn bij Alarm Detection in de computer opgeslagen die elk voertuig afzonderlijk, op een vooraf ingesteld tijdstip, uitschakelt.

Uitvoerders ke de beschikking krijgen over individuele codenummers om wagens buiten de ingestelde ‘remtijden’ toch in gebruik te ke stellen. De computer houdt dan automatisch de buiten tijd gemaakte bedrijfsuren bij.

Mocht een onbevoegde toch proberen het blokkeringsystemen uit te schakelen door de voeding van de accu te onderbreken, dan zullen de remmen automatisch in werking treden tot dat weer een code is ingegeven. Het beveiligingssysteem is ook toepasbaar op zware mobiele grondverzetmachines.

Alarm Detection houdt zich momenteel ook bezig met de ontwikkeling van een vergelijkbaar systeem voor het op afstand uitschakelen van hydraulische systemen. Op deze wijze zijn ook grondverzetmachines op rupsonderstellen op afstand volledig uit te schakelen. Alarm verwacht hiermee binnen drie tot vier maanden op de markt te komen.

Reageer op dit artikel