nieuws

Houthandel bestudeert 36-urige werkweek

bouwbreed

In de houthandel komt een onderzoek naar het invoeren van een 36-urige werkweek, waarbij tevens aandacht besteed zal worden aan flexibilisering van de arbeid (met behoud van de rechten van de werknemers) in relatie tot deeltijdarbeid en in dienst houden en nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Dat hebben werkgevers en werknemers in de branche afgesproken in een principe-akkoord over een tweejarige cao voor de periode 1995-1997.

Overeengekomen daarin is dat de lonen zullen stijgen met 4,3 procent. Maar daarvan komt 1,15 procent niet tot uitbetaling als de 36-urige werkweek gerealiseerd wordt. Voor dat laatste doel is bovendien nog eens 0,15 procent extra in de loonruimte beschikbaar.

Op 1 juli dit jaar krijgen de werknemers er 1 procent loon bij en op 21 december 1995 volgt nog eens een verhoging met 1,15 procent. Op 1 juli volgend jaar gaan de lonen weer omhoog met 1 procent, terwijl op 31 december 1996 een nieuwe verhoging met 1,15 procent is voorzien.

Maar de kans bestaat dat die wordt ingeleverd. De werkgroep die de haalbaarheid van een kortere werkweek moet bestuderen, dient uiterlijk 1 april volgend jaar duidelijkheid te verschaffen. Zit de 36-urige werkweek er niet in, dan gaat de loonsverhoging eind 1996 gewoon door en krijgen de werknemers bovendien de extra loonruimte van 0,15 procent daar bovenop.

Atv-uren

Voorts krijgen werkgevers bij het uitblijven van de 36-urige werkweek het recht om bij een derde ziekmelding een atv-dag in te houden. Dit vloeit nog voort uit een oude cao-afspraak. Een uitzondering wordt gemaakt voor ziekmeldingen ten gevolg van bedrijfsongevallen of chronische aandoeningen.

Het aantal roostervrije uren wordt dit jaar overigens uitgebreid van 120 naar 128 en volgend jaar naar 136 als gevolg van het toevoegen van een atv-dag op 5 mei. Deze uitbreiding is structureel.

De bestaande werkgelegenheidspoen worden voortgezet. Daaronder valt ook de eerder dit jaar afgesproken vut-regeling. Die is voor tien jaar vastgelegd.

Met de timmer- en meubelindustrie worden de mogelijkheden van een gemeenschappelijk ouderenbeleid onderzocht. En de commissie loonstructuur zal de mogelijke relatie tussen het minimumloon en instroombeperkingen onderzoeken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels