nieuws

‘Het Oosten’ boekt gunstig resultaat

bouwbreed Premium

De Amsterdamse woningbouwvereniging Het Oosten investeert tot 1999 f. 385 miljoen in woningen. Het gaat om nieuwbouw en om aankopen en opknappen van bestaande woningen. Huizen die worden aangekocht, worden indien noodzakelijk opgeknapt of aangepast. “Daarnaast zullen er investeringen worden gedaan voor de ontwikkeling van koopwoningen en woningbouw voor derden.”

Dit blijkt uit het jaarverslag over 1994. Het Oosten wil de komende jaren duurdere huurwoningen en koopwoningen aan haar bestand toevoegen. Financieel was 1994 een goed jaar voor de corporatie. “Het jaarresultaat bedroeg f. 8,14 miljoen en kwam door het saldo van omvangrijke eenmalige baten en lasten f. 0,5 miljoen hoger uit dan begroot,” aldus een toelichting van de woningbouwvereniging.

“De omzet naderde f. 150 miljoen. Per 31 december 1994 had Het Oosten een balanstotaal van ruim f. 1 miljard.”

Vanwege het verminderen van rijkssubsidies werkt de corporatie samen met onder meer het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de Groep Waterstad.

Reageer op dit artikel