nieuws

GS Limburg steken extra geld in ontwikkeling bedrijfsterreinen

bouwbreed

Gedeputeerde Staten van Limburg willen in 1996 f. 3,5 miljoen extra beschikbaar stellen voor de aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande bedrijfsterreinen. In de ontwerpbegroting voor 1996 is f. 4,5 miljoen gereserveerd voor de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur. Volgens Gedeputeerde J.Tindemans heeft Limburg een tekort aan specifieke bedrijfsterreinen. Met de aanleg hiervan is nadrukkelijk rekening gehouden in het Streekplan Noord- en Midden-Limburg dat recent is goedgekeurd.

Het plan biedt Venlo en Roermond (deze laatste gemeente samen met de gemeente Roerdalen) de mogelijkheid tot het aanleggen van nieuwe terreinen. Verder staat het bedrijfsterrein Graetheide, eigendom van en bestemd voor de uitbreiding van DSM op de rol. In 1996 moeten de Provinciale Staten hierover een beslissing nemen.

Reageer op dit artikel