nieuws

Groningen wil autovrije ‘parkwijk’ naast centrum

bouwbreed

Een autovrij woon- en werkpark bestaande uit zo’n duizend woningen dicht tegen het centrum van Groningen aan. Dat wil de gemeente Groningen realiseren op het zogenoemde CIBOGA-terrein. Met de realisering van het ambitieuze plan is meer dan f. 200 miljoen gemoeid. Uitvoering valt of staat met een rijksbijdrage van minimaal f. 80 miljoen voor de noodzakelijke bodemsanering.

Verantwoordelijk wethouder W. Smink zegt ‘vol vertrouwen’ te zijn in de goede afloop van de ontwikkeling op de laatste echt stedelijke bouwlocatie die de Noordelijke hoofdstad bezit.

Het gaat om het voormalige Circus- Boden- en Gasterein aan de noordoost rand van de Groningse binnenstad. Het gebied ligt midden tussen een aantal woonwijken en op loopafstand van de winkels en culturele voorzieningen. Daarnaast, en dat is volgens wethouder Smink voor de doelgroep niet onbelangrijk, grenst het terrein aan het Academisch Ziekenhuis en de Rijksuniversiteit Groningen.

Groningen richt zijn pijlen bij de realisering van het veertien hectare grote gebied op de nieuwe tendensen in de volkshuisvesting. Daarbij gaat het volgens Smink om een- en tweepersoons huishoudens; mensen met kleine kinderen die rustig en veilig maar ook vlak bij de binnenstad willen wonen en vooral ook senioren die alle voorzieningen van een Academisch Ziekenhuis binnen handbereik willen hebben.

Discussie

Het gisteren door de wethouder in Groningen gepresenteerde plan moet vooral een aanzet geven voor de discussie van de inrichting van het gebied. Daarbij zijn door de gemeente de richtlijnen aangegeven in de vorm van vier thema’s: milieu, mobiliteit, impuls voor buurt en binnenstad en nieuwe woonvormen.

Duurzaam bouwen en milieu staan bovenaan het wensenlijstje van Smink. Vooral op het gebied van het milieu stelt de gemeente hoge eisen. Zo moet het een autovrije woonwijk worden met parkeervoorzieningen aan de randen van de wijk. “Om het terugdringen van het autoverkeer enigszins te compenseren willen we voorzieningen als een ‘auto op afroep’ waar de ANWB nu mee experimenteert gaan aanbieden.” Voor wat betreft de prijscategorieen waarin de woningen moeten worden gebouwd, wordt vastgehouden aan 20 procent in de categorie huur en goedkopere koop, 50 procent koopwoningen in de prijsklasse tot f. 200.000 en 30 procent in de duurdere koop. Daarnaast komt er op het terrein ruimte voor 10.000 m2 aan grootschalige detailhandel en een ondergrondse parkeergarage voor 400 auto’s.

Dichtheden

Omdat het hier gaat om een terrein van slechts veertien hectare en een woningbouwopgave van duizend woningen, moet het volgens Smink duidelijk zijn dat er in hoge dichtheden zal worden gebouwd. “Ook al”, zo benadrukte de wethouder, “omdat het accent van het gebied op ‘park’ moet komen te liggen. Er moet dus veel ruimte voor groen worden ingeruimd. Dat vergt architectonisch gezien een fantasierijke oplossing, zeker omdat we het niet alleen in hoogbouw zoeken.”

Het plan, niet voor niets door de gemeente ‘scenario’ genoemd, gaat de komende periode de inspraak in. Hiervoor kiest Groningen voor een wat afwijkende manier. Juist om een draagvlak voor de plannen te creeren wordt er in panels, bestaande uit deskundigen en betrokkenen, over de opzet van de plannen gesproken.

Marktpartijen

Marktpartijen heeft de gemeente voor de plannen al weten te strikken. Het gaat daarbij om MBO voor de ontwikkeling van de winkels en Wilma en Moes om de woningen te ontwikkelen. Aegon is in dit stadium als belegger bij de planvorming betrokken.

Zonder zich vast te willen leggen op cijfers moet volgens Smink duidelijk zijn dat met de realisering een investering van ruim 200 miljoen gemoeid is. Dat bedrag staat los van de bodemsanering die op f. 90 miljoen is beraamd. Een verzoek om subsidie voor een bedrag van f. 80 miljoen ligt bij het ministerie van VROM. Smink heeft goede hoop dat die subsidie gegeven wordt. “Vooral omdat dit hele plan past binnen de doelstellingen van het binnenstedelijk bouwen.” Mocht het rijk om wat voor reden dan ook Groningen nul op het rekest geven, dan is het voor wat betreft het CIBOGA-terrein ‘over en uit’. “Wij als gemeente en ook de provincie ke het bedrag niet ophoesten.” Smink gaat er vanuit dat nog volgend jaar met sanering van het terrein zal worden begonnen, waarna in ’97 de eerste paal kan worden geslagen.

Reageer op dit artikel