nieuws

Goed dik isoleren hoeft geen enkel probleem te zijn

bouwbreed

Veel wordt er gediscussieerd over de vraag of men spouwmuren, daken en dergelijke oneindig dik kan isoleren of dat er beperkingen aan zijn. Het antwoord is: er mag dik worden geosoleerd, mits men dit op de juiste wijze doet.

at is de mening van ir. Piet Standaert van Physibel, tevens docent aan de K.U. te Leuven. ”Men hoort wel eens dat condensatieproblemen te wijten zouden zijn aan overisolatie. Alsof teveel isolatiemateriaal condensatie in de hand zou werken. Dat is een fout idee”, aldus Standaert. ”Het vindt zijn oorsprong in een gebrekkig inzicht in het fenomeen warmteoverdracht tussen gebouw en omgeving. Deze warmteoverdracht kent twee vrijwel onafhankelijke componenten, namelijk transmissie en ventilatie. De warmtetransmissie wordt bepaald door de isolatiekwaliteit van de constructie uitgedrukt in de k-waarde of Rc-waarde van wanden, daken, vloeren en ramen.

De ventilatie wordt bepaald door de luchtdichtheid van een gebouw. Alleen de ventilatie en niet de warmtetransmissie beonvloedt de binnenluchtvochtigheid. Daarom zijn condensatieproblemen nooit te wijten aan een correct toegepaste thermische isolatie. In de optiek van een rationeel energiegebruik is vanuit fysisch oogpunt de isolatiedikte nooit te hoog. De isolatiedikte wordt beperkt door economische motieven. Door de huidige economische randvoorwaarden wordt voor spouwmuren in de woningbouw een k-waarde van 0,3 W/m2K of een Rc-waarde van 3 m2K/W als een verantwoorde keuze gezien”, aldus P. Standaert in een uitgave van Dow Benelux te Edegem in Belgie. In de huidige bouwpraktijk wordt deze waarde volgens hem echter zelden gerealiseerd.

Spouwankers

Zo bestaat er ook een misverstand over het gevaar van spouwankers als koudebruggen. Vaak wordt gedacht dat spouwankers ernstige koudebruggen vormen en de kans op condensatie verhogen. ”Dat blijkt een misvatting”, zo vindt Piet Standaert. ”Wel is het zo dat metaal omwille van zijn hoge warmtegeleidingscoefficient een materiaal is, waarmee men vanuit bouwfysisch oogpunt voorzichtig moet omspringen.” Het koudebrugeffect van de spouwanker is numeriek geanalyseerd en weergegeven in een figuur. Daaruit kan men vaststellen dat het spouwanker de binnenoppervlaktetemperatuur praktisch niet beonvloed en derhalve op geen enkele wijze de kans op condensatie verhoogt.” Verder blijkt daaruit volgens Standaert dat spouwankers slechts weinig warmteverlies veroorzaken.

Isothermen en warmtestroomlijnen in een spouwmuur met een voorspouwblad van 9 cm een luchtspouw van 2- en een PS-isolatie van 6 cm alsmede een binnenspouwblad van 14 cm. Het anker heeft een diameter van 4 mm.

Reageer op dit artikel