nieuws

Gesjoemel bij renovatie Brussels plein kost bijna f. 28 miljoen

bouwbreed Premium

Het Rekenhof in Belgie heeft becijferd dat de Vlaamse regering voor de renovatie van de gebouwen rond het Martelarenplein in hartje Brussel, waar zij haar ministeriele kabinetten heeft ondergebracht, 500 miljoen Bfrs, ofwel bijna f. 28 miljoen, te veel heeft betaald.

De Vlaamse regering heeft deze zoveelste pijnlijke verrassing voor de Vlaamse belastingbetalers toegegeven. Ze betoogt echter dat zij daarvoor niet de schuld in de schoenen geschoven mag krijgen omdat het om betalingen gaat in de jaren tachtig toen er een andere Vlaamse regering aan de macht was… De Vlaamse regeringen van toen en nu (het huidige kabinet is demissionair) werden steeds aangevoerd door een premier (Geens en Van den Brande) uit de Christelijke Volkspartij (CVP), die deze regeringen domineerden.

Het nieuws over gesjoemel met geld en met wet op de overheidsopdrachten werd gisteren bekend. Volgens het Rekenhof is er niet alleen een half miljard te veel betaald voor de renovatie van de gebouwen aan het Martelarenplein, er werd om redenen van vriendjespolitiek en mogelijk ook om de betaling van ‘commissielonen’, dat wil zeggen verkapte steekpenningen, te verdoezelen tevens gesjoemeld om de wet op de toekenning van overheidsopdrachten niet te hoeven toepassen. Dat gebeurde door middel van een ingewikkelde constructie rond de Vlaamse overheidsholding GIMV (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen) die speciaal voor het Martelarenplein een dochterbedrijf, de NV Gimo Hold, oprichtte die als poontwikkelaar moest optreden. Volgens het Rekenhof werd hiermee een loopje met de Belgische wetgeving genomen want de volgende stap was dat de bouwwerken onderhands werden gegund aan Deka, een tijdelijke combinatie van bouwgroepen met Louis Dewaele en Besix als de voornaamste deelnemers.

De onderhandse gunning was niet wettig, aangezien Gimo Hold geen enkel exclusief recht had op de te renoveren gebouwen. Volgens het Rekenhof was de kostenverhogende omweg via Gimo Hold absoluut niet noodzakelijk. Hoeveel er aan ‘commissielonen’ werd betaald en in wiens zak dat geld allemaal terecht kwam, zegt het Rekenhof niet te weten.

Onverantwoord

De renovatie van de bewuste panden (een zestal) werd door de Dienst der Gebouwen, een overheidsdienst, aanvankelijk geraamd op 744 miljoen Bfrs ( f. 41,3 miljoen). Uiteindelijk werd aan Deka 1300 miljoen Bfrs ( f. 72,2 miljoen) uitbetaald. Het Rekenhof noemt dit verschil ‘onverantwoord hoog, zelfs wanneer men rekening houdt met de salarissen van de architecten die ongeveer tien procent bedragen maar niet in de raming zijn opgenomen’.

Het ‘commissieloon’ werd uitbetaald aan Gimo Hold en Deka, maar naar wie het geld precies ging en hoeveel werd betaald, weet het Rekenhof niet. Wel is het natuurlijk bijzonder vreemd dat er commissieloon ging naar de NV Gimo Hold, een dochtermaatschappij van de GIMV die evenals de ‘moeder’ bemand wordt door ambtenaren. “Het is toch al te gek dat een ambtenaar die gewoon zijn werk doet, daarvoor ook nog eens commissieloon opstrijkt”, zo meent ook de justitie in Brussel die zeer waarschijnlijk een onderzoek zal beginnen naar dit gesjoemel binnen de Vlaamse administratie.

Reageer op dit artikel