nieuws

Geen proef met uitzenden in de bouw

bouwbreed

Werkgevers en vakbonden in de bouw hebben gisteren tijdens het Bouwberaad geen overeenstemming ke bereiken over een experiment met uitzendarbeid in de bouwnijverheid.

Het overleg over de proef vloeide voort uit de cao-onderhandelingen, eerder dit jaar.

Daarin kwamen de werkgeversorganisatie AVBB en de bouwbonden van FNV en CNV overeen te experimenteren met uitzendarbeid.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om voor 18 mei overeenstemming te bereiken. Partijen zijn het niet eens over de voorwaarden.

Werkgevers willen onder alle omstandigheden onder de abu-cao (met afdrachten voor bedrijfstakeigen middelen) uitzenden terwijl de bonden dit alleen willen bij nieuwelingen in de bedrijfstak, en dan voor de maximale duur van een half jaar.

Voor reeds werkenden in de bedrijfstak zou, wanneer ze via een uitzendbureau werken, de bouw-cao van toepassing moeten zijn.

Reageer op dit artikel