nieuws

Europa betaalt voor bosbehoud Suriname

bouwbreed

De Europese Unie heeft ruim f. 6 miljoen beschikbaar gesteld voor een houtintstituut in Suriname. Het bedrag moet over een periode van vijf jaar worden uitgesmeerd. Het moet de tijd overbruggen waarin Suriname met inkomsten uit de bosbouwsector nog geen houtinstituut kan bekostigen.

Aldus de Surinaamse minister van planning en ontwikkelingssamenwerking R. Assen. Nederland wil daarnaast nog eens bijna f. 8 miljoen voor de Surinaamse bosbouwsector via de Interamerikaanse Onwikkelingsbank beschikbaar stellen.

Het ontwikkelingsorgaan van de Verenigde Naties, UNDP, wil volgens diplomatieke bronnen in Parimaribo binnen vijf maanden een ronde-tafelconferentie voor Suriname organiseren.

Alle donoren die zich zorgen maken over de mogelijke schade aan het milieu bij het ontbreken van een adequaat controlemechanisme voor de grootschalige houtkap, zullen op de conferentie gelegenheid krijgen hun bijdrage toe te lichten. Het UNDP denkt hierbij aan een fonds dat de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank wil opzetten ten behoeve van Suriname.

Niet bekend

Reageer op dit artikel