nieuws

Economie Overijssel groeit 3,5 procent

bouwbreed

Overijssel kan tot de eeuwwisseling rekenen op een economische groei van 3,5 procent per jaar. Dat is enkele tienden van een procent meer dan het landelijke gemiddelde. Prof.dr. W. Molle, directeur van het Nederlands Economisch Instituut (NEI) heeft dat verklaard tijdens een bijeenkomst van de Regio IJssel Vecht in Zwolle.

Overijssel dankt de sterke economische vooruitgang vooral aan de strategische ligging aan de corridor tussen West, Midden, Oost en Noord Europa. Ook speelt mee dat er steeds meer bedrijven naar deze provincie komen die de Randstad verlaten wegens gebrek aan ruimte voor uitbreiding. Het goede woonklimaat, de rijke natuur en het fraaie landschap dragen eveneens bij aan de positieve ontwikkeling van de economie.

Gezien de groeiende interesse voor vestiging in Overijssel krijgt de aanleg van bedrijventerreinen extra aandacht. Zo komt er in Zwolle ten noorden van de autosnelweg A28 een gebied van 150 ha voor met name industrie.

Reageer op dit artikel