nieuws

Dure software en expansie funest voor Haskoning

bouwbreed Premium

Uitsluitend door bedrijven te kopen wist Koninklijke Haskoning Groep de omzet over 1994 te vergroten. De omzet van de bestaande activiteiten nam per saldo nauwelijks toe. De aankoopkosten van bedrijven in Nederland en Engeland en dure software-ontwikkeling drukten ook nog eens het resultaat.

De winst van belasting kwam uit op f. 6,057 miljoen ( f. 7,328 miljoen). De totale omzet bedroeg f. 144,2 miljoen. Aangemerkt moet worden dat de debiteurenstand met f. 38,1 miljoen erg hoog ligt. Het ingenieursbureau wijt dat vooral aan betalingsachterstanden van buitenlandse opdrachtgevers. In Nederland was de omzet over 1994 f. 78,9 miljoen ( f. 73,2 miljoen), terwijl de omzet in het buitenland groeide met f. 30,6 miljoen tot f. 65,3 miljoen.

De divisie Bouw van Haskoning presteerde vorig jaar duidelijk minder. In het jaarverslag wordt als aanleiding gegeven voor deze ontwikkeling het lage investeringsniveau van bedrijven in onroerend goed en afstel van kansrijk geachte opdrachten voor bedrijfsgebouwen en w/k-centrales. De divisie is er voor het lopende boekjaar in geslaagd de bouw van de nieuwe PTT-sorteercentra op kwaliteit te beoordelen. Haskoning kreeg deze klus van PTT Vastgoed.

De onduidelijke situatie op de Engelse markt en de hevige concurrentie zorgen voor een weifelende houding van het bedrijf. De onderneming verwacht wel een toename van de omzet, maar is in de zesde maand van dit jaar nog niet in staat aan te geven hoever de omzet achterblijft ten opzichte van 1994.

Reageer op dit artikel