nieuws

Dordrecht verbaasd over ‘klei-verwijt’ provincie

bouwbreed Premium

Dordrecht is verbaasd over het verwijt van de provincie Zuid-Holland dat het winst wil maken op de kleiwinning ten behoeve van de versterking van de dijken bij Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Vianen. Volgens een gemeentewoordvoerster is dit volstrekt bezijden de waarheid: “Wij willen alleen geen onnodig financieel risico lopen, maar zijn nog volop aan het bekijken in hoeverre wij klei ke leveren.”

Begin deze week haalde de Zuid- hollandse gedeputeerde J. Heijkoop vernietigend uit naar de gemeente Dordrecht. De gedeputeerde voor waterstaatszaken verweet Dordrecht van commercieel gedrag ten aanzien van kleiwinning voor een snelle versterking van een aantal dijkvakken bij Gorinchem, Vianen en Hardinxveld-Giessendam.

Inzet van het conflict is volgens Heijkoop het ‘Eiland van Dordrecht’. In het kader van het Strategisch Groenpo moet daar 1150 hectare akker- en weidegebied ten behoeve van natuur en recreatieontwikkeling worden heringericht. In principe gaat het hier om een uitbreiding van de Biesbosch.

Sneller

De gemeente, het rijk en de provincie hebben het strategisch groenpo al eerder goedgekeurd. Het traject voor de realisering van het landinrichtingsplan wordt inmiddels bewandeld en een concreet uitvoeringsplan moet binnen twee jaar klaar zijn. Nog voor het jaar 2000 moet het grootschalige groenpo zijn gerealiseerd.

Een grote stap in de richting van realisering had volgens gedeputeerde Heijkoop de gemeente al ke maken als het had willen meewerken aan de provinciale dijkversterkingsplannen. “Wij hebben Dordrecht het aanbod gedaan om versneld met kleiwinning te beginnen. Wij ke die klei dan gebruiken voor de versterking van de dijkvakken. Hierdoor kan werk met werk worden gecreeerd en worden we er allemaal beter van”, aldus de gedeputeerde die er in een adem aan toevoegde, buiten de waard te hebben gerekend. “Dordrecht wenste geen klei te leveren. Althans, vroeg hier dusdanig veel geld voor dat we nu de markt op moeten voor de aanschaf van klei.”

Verbazing

Dordrecht heeft hier met verbazing kennis van genomen. “De feiten liggen anders”, zo licht een woordvoerster desgevraagd toe, “het idee van de provincie sprak ons juist heel erg aan. Echter, de gronden zijn verpacht. Om de bedrijven weg te krijgen is een goede regeling nodig. De provincie schoof de schadeloosstelling van die ondernemingen echter op het bordje van de gemeente. Daarop hebben we gezegd dat het financiele risico moest worden afgedekt.” Volgens de woordvoerster zijn de onderhandelingen nog steeds gaande. “We zijn dan ook verbaasd dat de provincie nu heeft gezegd dat ze op zoek gaan naar andere klei. Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat we in ieder geval voor volgende dijkversterkingspoen klei ke leveren.”

Ze verwacht dat Dordrecht zich op korte termijn met de gedeputeerde in verbinding zal stellen: “Er valt heel wat uit te praten.”

Reageer op dit artikel