nieuws

Directeur Jansen Venneboer: Specialisatie kan stimulans voor staalbranche zijn

bouwbreed

Het gaat de laatste tijd iets beter met de bedrijven die staal verwerken, maar het is bepaald nog niet allemaal rozegeur en maneschijn in de branche. Het volume aan werk neemt wel wat toe, maar met de prijzen blijft het tobben.

Ing. A.T. van Lopik, die dit constateert, weet natuurlijk wel dat je de schuld van een en ander niet alleen maar op de branche zelf kan gooien, maar hij weet ook dat zij toch wel in staat is de situatie te verbeteren.

Ing. Van Lopik is nu algemeen directeur van het staalverwerkende bedrijf Jansen Venneboer Groep uit Wijhe en daarvoor was hij directeur van de Stichting Nederlandse Staalbouw. Voor die tijd had hij al de nodige ervaring in de branche opgedaan als directeur van een ander staalbouwbedrijf. Op de vraag wat de staalbouwers dan ke doen om een beter rendement te krijgen antwoordt hij dat moet worden geprobeerd de capaciteit op een wat beter peil te brengen. “Bedrijven moeten wat selectiever worden in hun doen en laten. Ze storten zich met z’n allen op een po, wat dat dan ook is en ze pakken wat ze pakken ke. Ze gunnen soms een ander zijn verlies niet eens…. Dat is een kwalijke zaak”, verzucht Van Lopik.

Hij pleit daarom voor een grotere specialisatie met daarbij wel een zekere diversificatie. “Laat men toch uitgaan van de specifieke know how, die bij elk bedrijf aanwezig is of althans kan worden ontwikkeld. Dat komt de gehele sector ten goede.” In de staalbranche zou ook beter samengewerkt moeten worden. “Het is erg moeilijk de bedrijven in de sector op een lijn te krijgen”, zo heeft Van Lopik ondervonden. Waar dat aan ligt is hem ook niet goed duidelijk. “Zij zouden naar meer eenheid moeten streven, naar een organisatie die namens de branche spreekt, zoals bijvoorbeeld de FME dat voor de metaal doet.” Dan zou er als eenheid ook eens met elkaar en met anderen gesproken ke worden over de problemen van de branche. “Zoals bijvoorbeeld met de overheid over het feit dat veel belangrijke poen, zoals bruggen, door buitenlanders worden uitgevoerd. En of je wel met al die toeslagen en milieuheffingen nog wel kunt concurreren met buitenlandse bedrijven.”

Gestage groei

Directeur Van Lopik vertelt dat het nu 75 jaar oude Jansen Venneboer zich wel degelijk houdt aan specialisatie. Bij openbare aanbestedingen voor een grote hal bijvoorbeeld zal men de vertegenwoordigers van het bedrijf uit Wijhe dan ook vergeefs zoeken. Van Lopik: “Wij maken wel waterbeheersingsmiddelen, zoals stuwkleppen en sluizen. We produceren vijzelpompen en vijzelgemalen. Verder staan beweegbare bruggen op ons programma. En we hebben beweegbare middenbermbeveilgingen in ons pakket. Vooral voor de ontwikkelingslanden produceren we de door onszelf ontwikkelde Volanta handpompen. Daarnaast hebben een een flinke afdeling renovatie en onderhoud.” Volgens een brochure van het bedrijf hanteert Jansen Venneboer zoveel mogelijk ‘de alles in een hand’ filosofie. Men ontwerpt met een eigen afdeling engineering, produceert en installeert produkten uit eigen ontwikkeling een produkten van opdrachtgevers.”

Directeur Van Lopik: “Maar we doen die zaken zelf waarin we weten dat we sterk zijn. Andere zaken besteden we uit. Zo laten we bijvoorbeeld van onze vijzelpomp de wandwielkasten elders maken.

Er is wel een tendens dat onze klanten, zoals overheid en NS, graag een project aan een bedrijf gunt. Ze willen bijvoorbeeld de staalbouw, het betonwerk, de levering van machines en de elektrotechniek niet meer afzonderlijk aanbesteden, maar aan een hoofdaannemer gunnen. En wij doen ons best die hoofdaannemer te zijn. We hebben poleiders aangesteld die in zo’n geval voor de coordinatie ke zorgen en die behalve over staal ook over beton en dergelijke kan meepraten.”

Toekomst

Wat de toekomst van Jansen Venneboer betreft: de directie, die behalve uit Van Lopik bestaat uit ing. B. de Raad, streeft niet alleen naar continuiteit maar ook naar een gestage groei. Die wil zij onder meer bereiken door overnames. Van Lopik: “Ik wil niet onder stoelen of banken steken dat we op het overnamepad zijn, waarbij we wel kijken naar bedrijven met produkten die verwant zijn aan de onze.”

Kwaliteit vraagt zijn prijs

Smid Jansen Venneboer heeft het bedrijf driekwart eeuw geleden opgericht via de aankoop van een smidse in Wijhe. Hij werd al spoedig ‘de goudsmid’ genoemd, omdat hij weliswaar kwaliteit leverde, maar daar zich wel flink voor liet betalen. Zijn zaak floreerde dank zij de vleesverwerkende industrie. Hij bewoog zich ook op de cv-markt.

Het bedrijf is in de jaren zestig naar het industrieterrein van Wijhe verhuisd. Het is gegroeid tot zeventig vaste personeelsleden nu. Op de jubileumviering heeft gedeputeerde drs. N. Gerzee aan de directie het kwaliteitscertificaat ISO-9001 overhandigd voor het ‘op klant-specificatie ontwerpen, vervaardigen, leveren monteren, inspecteren en onderhouden van hoogwaardige stalen, aluminium en rvs constructies en machines voor bruggen, stuwen, sluizen, gemalen, verkeersgeleidingssystemen en handpompen.

De produktiehal van Jansen Venneboer.

Een van de activiteiten van Jansen Venneboer is het bouwen van beweegbare bruggen zoals deze in Alkmaar.

Reageer op dit artikel