nieuws

Den Haag kampt met fors tekort eengezinswoningen

bouwbreed

Een fors aanbodtekort van eengezinswoningen en een nagenoeg aflopende vraag naar koopappartementen. Een achterlopende produktie van sociale sectorwoningen. Maar daarentegen een stijgende lijn in de marktsector die de taakstellingen dan ook ruimschoots zal halen. Dit blijkt uit het Woningmarktperspectief 1995-2000 van de gemeente Den Haag.

In deze nota schetst Den Haag hoe de nieuwbouw de komende periode het beste op de woningbehoefte kan worden aangesloten.

Binnen de taakstelling van Haaglanden moet Den Haag 5500 van de 5900 vervangende nieuwbouwwoningen, 4800 van de 9000 woningen van de binnenstedelijke Vinex-produktie en 8000 van de 31.800 woningen van Vinex op grote locaties voor zijn rekening nemen.

Het Woningmarktperspectief moet volgens de verantwoordelijke dienst Bouwen en Wonen vooral als een bijdrage in de discussie met burgers, woningbouwverenigingen en marktpartijen over de invulling van de nieuwbouw worden gezien.

Marktsector

Uit de rapportage blijkt duidelijk dat de marktsector een forse greep op de woningproduktie heeft gekregen. Immers in de nieuwbouw was het percentage tot 1994 nog 22 procent voor plannen die in de pijplijn liggen is dit aandeel al naar 47 procent gestegen. Daarbij is verder het aandeel koop over dezelfde periode gestegen van 21 naar 38 procent maar blijft het modderen met de bouw van eengezinswoningen.

Immers, tot 1994 was tien procent van de nieuwbouw een eengezinswoning de komende periode zal dit slechts met vijf procent toenemen. “Het aanbodtekort van eengezinswoningen blijft bestaan, ook bij de uitvoering van het Vinex-programma met circa 85 procent laagbouw”, zo wordt in de nota vastgesteld. Anders is dat gesteld met de bouw en verkoop van koopappartementen. Volgens de opstellers van het Woningmarktperspectief is deze markt nagenoeg in evenwicht. “Zodanig zelfs dat een voortgaande fasering en dosering is vereist.”

Capaciteitstekort

Capaciteitstekort is er in de realisering van sociale nieuwbouw. Vooral als het gaat om de Belstato (Beleid stadsvernieuwing in de Toekomst) vervangingsproduktie te realiseren. Per saldo is er een tekort van achthonderd woningen. Om ook de markt te interesseren voor het bouwen in de moeilijkere stadsvernieuwingswijken moeten daar meer eengezinswoningen worden gerealiseerd. Overigens verwacht Den Haag het tekort aan produktie in de sociale sector enigszins te ke beinvloeden door in diverse wijken meer woningen te verbeteren. Na de verbeteringsoperatie van deze nu nog matige tot zeer slechte woningen moeten de huren betaalbaar blijven.

Reageer op dit artikel