nieuws

Den Haag: helemaal nieuw

bouwbreed

Geen toerist ‘ hoe onbekend ook met de Nederlandse zeden en gewoonten ‘ kan het ontgaan. Het centrum van ‘s-Gravenhage ondergaat grote veranderingen. Allerlei werkzaamheden met een bouwkundige achtergrond moeten samen leiden tot een sprankelend vernieuwd Haags centrum. Wie niet ruggelings ter aarde stort ‘ onderuit gehaald door een wegglijdende straattegel ‘ ziet wel hier, daar en overal opgebroken straten, braakliggende terreinen en immense bouwputten.

Dat alles onder het toeziend oog van burgemeester Adje Havermans (CDA) en vergaande verantwoordelijkheid van de wethouders Henk Meijer (VVD en Verkeer, Vervoer, Binnenstad in zijn portefeuille) en Peter Noordanus (PvdA met Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting).

Om een en ander te benadrukken staan op de toegangswegen naar de binnenstad grote borden die melding maken van het nieuwe elan in wording en uitvoering. Als de stad aantrekkelijk moet blijven kan investeren niet worden gemist menen de beide bestuurders, die bezweren dat het po Den Haag Nieuw Centrum 10.000 nieuwe banen oplevert. En dat niet alleen in de sfeer van kantoorbanen voor de al dan niet beter geschoolden, maar zeker ook in de bouw.

Omdat het straatarme Den Haag ‘ zoals bekend is de status artikel 12 gemeente onderweg ‘ de bruisende stad ook bij de eigen burgers (’n kleine 450.000) er in wil stampen, heeft een stroom redelijk kleurrijk uitgevoerde brochures die burgers bereikt. In die reeks is het exemplaar over het nieuwe stadhuis ‘ officieel te openen op 8 september a.s. door Koningin Beatrix ‘ niet de minste.

Vrijwel het enige dat ontbreekt is ’n enkel zinnetje over de kosten. Geld mag dan soms in Den Haag geen rol spelen, maar of de schepping van Richard Meier als architect en Wilma Bouw BV nu f. 245 milljoen of f. 325 miljoen heeft gekost (elk bedrag daar tussen is niet uitgesloten) is toch een boeiend gegeven. Zeker voor de ruim drieduizend gemeentelijke ambtenaren die, al dan niet lijdend aan hoogtevrees, bezig zijn te verhuizen.

Nog maar luttele maanden geleden werd door Koningin Beatrix de Haagse Poort geopend, ruim twee jaar nadat het Haagse dierenasiel was verplaatst naar de stadsrand en een kleine vijf jaar nadat architect Rob Ligtvoet van Kraaijvanger Urbis BV de eerste streep op de tekentafel had gezet voor een pand van zeventig meter hoog met een grootste lengte van 270 meter. Langzaam maar zeker wordt de Utrechtse Baan van storende barriAre in de stad tot verbindingsweg tussen potentiele bouwlokaties.

Met het nieuwe kantoor van de Vereniging van Nederlandse Ondernemers, de club van D66er Rinnooy Kan, is een investering van 70 miljoen gulden gemoeid. Geen geld voor een onderkomen voor zeshonderd arbeidsplaatsen, eveneens over de Utrechtse Baan en eveneens zeventig meter hoog.

Wat minder vlot gaat het met ”De Centrale; Het Zakengebouw” dat naast het ministerie van VROM en tegenover het Centraal Station van Den Haag moet komen. Twee torens met in totaal 55.000 m2 kantoorruimte, 24 uur per etmaal en op alle dagen van de week open, zo meldt de Haagse brochure trots, staan er voorlopig niet ondanks het gedurfde ontwerp van David Leventhal. Het is zeker al een jaar geleden dat met vuurwerk en sterke rookontwikkeling het vroegere onderkomen van de Centrale werd gesloopt en sindsdien vormt een mistroostig braakliggend terrein de entree van ‘s-Gravenhage.

Niet minder dan negen architecten (Michael Graves, Sjoerd Soeters, Cesar Pelli, Adolfo Natalini, Bert Dirris, Peter Drijver, Gunnar Daan, Karelse Van der Meer en Rob Krier) vullen het Haagse gebied De Resident in.

Met een financiering van f. 550 miljoen voor een gebied tussen de Fluwelen Burgwal, Herengracht, Turfmarkt en Zwarteweg; goed voor 114.000 m2 kantoorruimte, ruim vijfduizend vierkante meter woningen, achthonderd parkeerplaatsen en ongeveer 320 huur- en koopwoningen in de duurdere (betere?) prijsklasse. Nog voor de eeuwwisseling zal het gehele po zijn afgerond. Tegen die tijd zal de ruzie tussen de toenmalige minister Hedy d’Ancona en BNA-voorzitter Carel Weeber over het aantrekken van zo vele buitenlandse architecten in de vergetelheid zijn verzonken.

Reageer op dit artikel