nieuws

Den Haag en Bouwfonds geven tuinders zekerheid

bouwbreed Premium

‘Haagse’ glastuinbouwbedrijven die voor woningbouw moeten wijken, worden hierover in een vroegtijdig stadium ingelicht. Daarnaast krijgen de tuinders een aankoopgarantie die het risico wegneemt van het niet doorgaan van de verkoop. In ruil voor deze afspraken zullen de tuinders terughoudend zijn met nieuwe investeringen.

Dit zijn de belangrijkste punten die de gemeente Den Haag, Bouwfonds Woningbouw BV en het bestuur van de Belangenvereniging Bouwlocatie Wateringen (BBW) zijn overeengekomen.

Op de Haagse Vinex-locatie Wateringse Veld moeten in de komende jaren zo’n 8000 woningen worden gerealiseerd. De gemeente Den Haag gaat deze bouwlocatie samen met het Bouwfonds ontwikkelen.

En hoewel het Bouwfonds Woningbouw al belangrijke delen van de grond in eigendom heeft, moeten nog heel wat glastuinbouwbedrijven worden uitgekocht.

Zekerheid

Om vertragingen maar vooral ook prijsopdrijving van de grond te voorkomen, zijn de twee partijen al geruime tijd met de Belangenvereniging Bouwlocatie Wateringen in overleg. Deze vereniging vertegenwoordigt circa 90 procent van de tuinders in het gebied.

Het resultaat is nu een Raamovereenkomst wat door het bestuur van de BBW aan de leden zal worden voorgelegd. Deze Raamovereenkomst biedt meer duidelijkheid en zekerheid over aankoop- en oplevering van de glastuinbouwbedrijven. Vooral het zekerheidsaspect is voor de tuinders in het kader van bedrijfseconomische planningen van groot belang. Zo leggen Den Haag en Bouwfonds zich in de overeenkomst vast dat zij bereid zijn de tuinders in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijkheid te verschaffen over de wijze van schadeloosstelling, maar ook de aankoop en de opleveringsdatum.

Aan de andere kant moeten de tuinders terughoudend optreden als gaat om het doen van nieuwe investeringen in het bestaande bedrijf om daarmee de schadeloosstelling bij aankoop niet onnodig hoog te laten zijn.

Daarentegen blijven investeringen die nodig zijn voor de normale bedrijfsvoering gewoon mogelijk.

Aankoopgarantie

De tuinders krijgen verder een zogenoemde aankoopgarantie. “Bij een groot en langlopend po als de ontwikkeling van Wateringse Veld is vertraging van de planning vooraf nooit uit te sluiten. Er ke zich overmachtssituaties voordoen, zoals het instorten van de woningmarkt. De garantie neemt het risico weg dat de aankoop niet doorgaat”, aldus de partijen in een toelichting op de raamovereenkomst.

Procedure

Het bestuur van de belangenvereniging legt de raamovereenkomst aan hun leden voor. Daarna worden de hoofdlijnen tot standaardovereenkomsten met de individuele tuinders uitgewerkt. Uiterlijk begin volgend jaar zal worden bepaald of voldoende tuinders hebben getekend om de raamovereenkomst in werking te laten treden. Het uitgangspunt van de betrokkenen is dat in elk deelgebied ongeveer 80 procent van de tuinders de overeenkomst tekenen.

Reageer op dit artikel