nieuws

Deense ervaring bezorgt Ballast Nedam werk in Canada

bouwbreed

De Strait Crossing Joint Venture, waarin Ballast Nedam International voor 20% deelneemt, is in Canada bezig met een Build, Operate and Transfer’-contract voor een vaste oeververbinding met een lengte van ongeveer 13 km over de Northumberland Strait. Ballast Nedam maakte aanvankelijk deel uit van de aannemerscombinatie die bij de inschrijving als tweede eindigde. De succesvolle aannemerscombinatie Strait Crossing Joint Venture nodigde Ballast Nedam echter alsnog uit deel te nemen. De ervaring met plaatsen van grote geprefabriceerde betonnen elementen met het hefschip Svanen’ in Denemarken heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

De vaste oeververbinding zal de kleinste provincie van Canada, Prince Edward Island, verbinden met de provincie New Brunswick op het vaste land. De verbinding wordt door de Canadese overheid aangelegd om te voldoen aan de verplichting die in1873 in de grondwet is vastgelegd voor het leveren van ”onafgebroken” en ”efficient” transport van mensen, goederen en diensten tussen Prince Edward Island en het vaste land. De dienst die de huidige veerboten onderhouden kampt met vertragingen in het toeristenseizoen en in de wintermaanden. De talloze plannen voor een vaste verbinding die door de Canadese overheid werden ontwikkeld bleken echter financieel niet haalbaar.

In een haalbaarheidsstudie eind jaren tachtig richtte de Canadese overheid zich tot de private sector met het verzoek plannen te ontwikkelen voor een vaste oeververbinding. Het zou moeten gaan om het ontwerpen, de financiering, de bouw, en exploitatie en onderhoud gedurende 35 jaar. Na de concessieperiode moet het po om niet in eigendom worden overgedragen aan de Canadese overheid. De inschrijving werd gewonnen door Strait Crossing Joint Venture. Basis hiervoor vormden een ontwerp en een uitvoeringsmethode die zeer sterk geonspireerd waren op de Westbrug over de Grote Belt in Denemarken.

De Deense brug is gebouwd door European Storebaelt Group waarin Ballast Nedam de leading partner was. Het hefschip de Svanen’ heeft een cruciale rol gespeeld bij het transport en het plaatsen van de grote geprefabriceerde betonnen elementen.

Deze ervaring kwam Ballast Nedam ten goede op het Canadese po. Het Amstelveense bedrijf werd gevraagd toe te treden tot Strait Crossing Joint Venture. De huidige samenstelling van deze aannemerscombinatie is: GTM uit Frankrijk, Morrison and Knudsen uit de Verenigde Staten van Amerika, Strait Crossing Incorporated uit Canada en Ballast Nedam International, opererend onder de naam Ballast Nedam Canada Ltd.

Prefabricage

De vaste oeververbinding krijgt een lengte van 12,9 km. Twee aanbruggen met een lengte van 555 m en 1275 m vormen de aanzet tot de hoofdbrug bestaande uit 44 overspanningen van elk 250 m. De hoofdbrug voert het rijdek op 40 m hoogte over het diepere deel van de Northumberland Strait, terwijl de vaargeul op een hoogte van 60 m wordt gekruist. Het contract omvat ook de aansluitende infrastructurele werken.

Aanbruggen en hoofdbrug worden opgebouwd uit zware geprefabriceerde betonnen elementen. Zo komt de hoofdbrug te bestaan uit betonnen pijlervoeten die vanaf de draagkrachtige laag, op een niveau tussen de 17 en 39 m beneden de zeespiegel, tot ongeveer 3 m boven de zeespiegel uitsteken. Hierop worden pijlerschachten geplaatst. De onderkant van deze schacht is kegelvormig uitgevoerd en werkt daardoor als ijsbreker. Op de pijlers komen kokerliggers met een lengte van 190 m en een gewicht van 8200 ton. Tussen de hoofdliggers komen inhangliggers met een lengte van 60 m.

De overspanning van de hoofdbrug bedraagt 250 m, een afstand die tot voor kort voor een voorgespannen betonnen brug als onmogelijk werd beschouwd. Deze afstand zorgt ervoor dat het ijs na de winterperiode ongehinderd kan worden afgevoerd. Dat is van belang voor de visserij en de landbouw.

Ombouw

Op het po in Canada wordt het hefschip Svanen’ weer ingezet. Om dat mogelijk te maken is het schip ingrijpend omgebouwd. De plannen voor de ombouw zijn gemaakt door Gusto Engineering, het ingenieursbureau dat ook het oorspronkelijk ontwerp maakte. De hijshoogte is vergroot van 7000 tot 8200 ton. De hoogte is van 76 op 102 m gebracht. De ombouw is gedaan door Montalev in Duinkerken. Nieuwbouw voor dit werk had f. 110 miljoen moeten kosten. Nu kan de Straight Crossing voor een bedrag van f. 65 miljoen beschikken over een schip dat alle elementen kan plaatsen.

De ombouw, uitgevoerd in Duinkerken, is inmiddels gereed. De Svanen gaat over een week of drie op een samenstel van twee transportpontons naar Canada. De reis duurt ongeveer vier weken. De Svanen is wel sterk genoeg om de overtocht op eigen kracht te ke doen. Het schip zelf kan golven van 15 meter hebben, maar is niet zeewaardig genoeg. ”Het schip zinkt voordat het breekt.” Op 15 augustus moet de eerste pijlervoet worden gezet door de Svanen.

Financiering

Het beeindigen van de ombouw van de Svanen’ was voor Ballast Nedam aanleiding ter plekke toelichting op zowel de ombouw als het po te geven. Daarbij werd door R.B. Schermer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam, onder meer ingegaan op de financiering van het po.

Er vaart nu een ferry met subsidie van de regering. Dat kost de overheid Can $ 42 miljoen (prijspeil 1992) op jaarbasis (ongeveer f. 50 miljoen). De Canadese overheid stort dat geld 35 jaar lang in een fonds. Vijf grote institutionele beleggers hebben Can $ 660 miljoen (f. 785 miljoen) betaald voor de real rate bonds van dit fonds. De bonds hebben een vaste rente van 4,6%. Daarbij komt nog de geondiceeerde inflatie. Het geld dat door de beleggers is betaald is in een pot gedaan waaruit de aannemerscombinatie kan putten om lopende het werk de kosten te dekken. Als het werk klaar is, dan is de pot leeg. Het rente bestanddeel is dan opgelopen tot Can $ 80 miljoen. Als de begroting van de aannemerscombinatie goed is geweest, dekt het bedrag van in totaal Can $740 miljoen de kosten en de risico’s tijdens de bouw. Daarmee is echter nog geen overhead en winst gedekt. Die moet uit de tolgelden komen. Dat wordt geschat op Can $ 100 miljoen. Bij elkaar is dat Can $ 840 miljoen, ofwel f. 1 miljard.

Ballast Nedam heeft een aandeel van 20% in dit werk. Het is niet de bedoeling van Ballast Nedam om de verbinding zelf te gaan exploiteren. De gedachte is de verbinding te verkopen nadat duidelijk is hoe de verkeersstromen zich ontwikkelen. De financiele verwachtingen van het po zijn gunstig.”Wij zijn best blij met dit po, maar het moet nog wel gebouwd worden”, aldus Schermer.

Strait Crossing J.V. en Jacques Whitford Environment Limited hebben de 1994 Environmental Achievement Award van de Canadian Construction Association (CCA) toegekend gekregen voor de wijze waarop het milieu bij het Northumberland Strait Bridge Po is aangepakt. De bouwer en de milieuconsultant hebben milieuzorg tot een belangrijk onderdeel van het po gemaakt. Zowel in het ontwerp als bij de constructiemethode is rekening gehouden met het milieu van de wetlands’ waarin het po wordt gerealiseerd.

Een dwarsdoorsnede bij een pijler van de hoofdbrug.

De pijlerschachten in aanbouw op het werkterrein in Bayfield.

De hoogte van de Svanen is van 76 naar 102 m gebracht.

Reageer op dit artikel