nieuws

Corporaties moeten sobere en kleine woningen bouwen

bouwbreed

Corporaties hebben nauwelijks mogelijkheden om goedkope woningen voor mensen met een laag inkomen te bouwen. Het beschikbare geld van de woningbouwverenigingen is bestemd voor het onderhoud van hun woningbezit.

Dit zei A.H. Schouten namens de Goudse Woningcorporaties op de thema-dag Goedkoop bouwen’ die gisteren in de Goudse Schouwburg werd gehouden. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door onder anderen vertegenwoordigers van woningcorporaties en de lokale politiek. ”Doorgaan op het huidige pad maakt de sociale woningbouw geleidelijk aan onbetaalbaar en onbereikbaar voor de primaire doelgroepen. Het roer moet drastisch om”, aldus Schouten. De kosten ke omlaag door soberder te bouwen. In de praktijk betekent dit dat er kleinere woningen met minder voorzieningen en minder luxe moeten worden gebouwd. ”Bij soberder bouwen denk ik aan meer eenvormigheid in typen en recht-toe recht-aan blokken. Geen bijzondere bouwconstructies meer en het materiaalgebruik en het uitrustingsniveau moeten lager worden”, aldus Schouten.

Naar eigen inzicht

Andere kosten die ke worden verminderd, zijn die van de architect en de constructeur. Schouten stelde voor om bewoners te stimuleren zelf meer aan hun huurwoning te laten doen. ”De toekomstige bewoner moet meer de gelegenheid krijgen zijn woning naar eigen financiele mogelijkheden verder in kwaliteit te verhogen”, aldus Schouten. ”Op deze wijze kan de huurder op basis van zijn besteedbaar inkomen naar eigen inzicht een zekere luxe kiezen, die door de verhuurder dan wel door hem zelf wordt aangebracht.” Verder vindt Schouten dat de grondprijs kan worden gedrukt en dat moet worden overwogen om vaker stapelbouw toe te passen.

Mevrouw G. Lenz, beleidsmedewerkster volkshuisvesting van de gemeente Gouda, meende daarentegen dat het terugbrengen van de kwaliteit van woningen moet worden voorkomen. Zij pleitte er voor om bij de verkoop van goedkope woningen subsidies te verstrekken die op den duur aan de gemeente moeten worden terugbetaald. Lenz: ”Bij verkoop betaalt de koper de feitelijke subsidie weer aan de gemeente terug die dit in een herinzetbaar volkshuisvestingsfonds stort. Uit dit fonds ke weer nieuwe subsidies worden gegeven.”

Hogere kosten

J. Schuyt, directeur stuurgroep experimenten volkshuisvesting, waarschuwde voor het weglaten van voorzieningen in nieuwbouw, omdat dat leidt tot hogere kosten als ze later toch moeten worden aangebracht. ”En kleiner bouwen kan toekomstwaarde bijvoorbeeld in verband met flexibiliteit en aanpasbaarheid in gevaar brengen”, aldus Schuyt. Hij toonde zich geen voorstander van goedkoop bouwen en wees erop dat er meer mogelijkheden zijn om nieuwbouw bereikbaar te maken voor mensen met lage inkomens.

Met name combinatiepoen waarin zowel goedkope als duurdere woningen worden gebouwd bieden hiertoe goede mogelijkheden. Schuyt: ”Opdrachtgevers zijn in staat en bereid om sociale huur- of koopwoningen te bouwen indien zij in staat worden gesteld in hetzelfde project duurdere koopwoningen te realiseren. Door een dergelijke combinatie ke de huren van sociale huurwoningen laag worden gehouden.”

Nevenactiviteit

Het bouwen van de duurdere koopwoningen kan in dit verband als nevenactiviteit wordt aangemerkt. Mogelijkheden om goedkoper te bouwen zag Schuyt ook, maar in zijn optiek hoeft er hierbij niet te worden uitgegaan van sober bouwen. Prefab-woningen en een combinatie van traditionele woningbouw en houtskeletbouw noemde hij als mogelijkheden om de prijs te drukken bij nieuwbouw woningen.

Bij de combinatie van houtskeletbouw en traditionele bouw is het idee ”om een kleine basiswoning te bouwen die later wanneer het huishouden en/of het inkomen groeit eenvoudig en bijvoorbeeld met prefab houtskelet elementen is uit te breiden. Deze techniek lijkt vele voorbeelden te bieden die door de consument nog niet zijn ontdekt. Zo zijn de woningen goedkoop duurzaam en flexibel, aldus Schuyt.

Reageer op dit artikel