nieuws

Corporaties ageren tegen fiscale reparatiewet

bouwbreed

De Landelijke Centrales van Woningcorporaties Nationale Woningraad en NCIV maken bezwaar tegen de wijze waarop staatssecretaris Vermeend van Financien paal en perk probeert te stellen aan btw-constructies en het ontduiken van overdrachts- en omzetbelasting.

NWR-directeur Van Velzen wijst in zijn brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financien de suggestie van de hand dat btw-constructies die voor 31 maart 1995, 18.00 uur (de dag en het tijdstip dat Vermeend voor het eerst maatregelen aankondigde tegen het misbruik van de fiscale wetgeving) ook onder de werking van het wetsvoorstel vallen. Volgens de NWR moet het wetsvoorstel zonder gevolgen blijven voor btw-constructies van vakenakenr die datum, en dient dit expliciet in het wetsvoorstel te worden duidelijk gemaakt.

Ook vraagt de Nationale Woningraad om maatregelen tegen de ongelijke behandeling van eengezins-woningen en appartementen in de koopsector. In het geval van de koopappartementen zal het wetsvoorstel door een cumulatie van niet aftrekbare btw en overdrachtsbelasting leiden tot een aanzienlijke prijsverhoging. Daardoor treedt stagnatie op in de verkoop van nieuwbouw-appartementen in de koopsector. Bovendien dreigt de doorstroming van de huur- naar de koopsector te worden belemmerd.

De NWR ondersteunt overigens een motie van D66-Kamerlid Giskes, waarin wordt verzocht de opbrengsten uit het verbod op btw-constructies te investeren in de volkshuisvesting. Eerder had de koepel al opgemerkt dat woningcorporaties “btw-structuren hebben toegepast teneinde de btw-druk op woningen zo gering mogelijk te laten zijn om zodoende een voor hun doelgroep betaalbare huurprijs te ke bereiken.”

Het NCIV maakt in zijn brief vooral bezwaar tegen de maatregelen tegen de groeiende eigendomsconstructies, waarbij de huurder stapsgewijs eigenaar wordt van een sociale huurwoning wordt, en tegen de beperking van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor toegelaten instelling.

Volgens NCIV-directeur Van Leeuwen is in het laatste geval sprake van een maatregel, waardoor het belang van de volkshuisvesting directe schade zou ke ondervinden. Immers: in het geval dat gemeenten grond of woningen tegen een lagere prijs dan de waarde in het economisch verkeer aan corporaties overdragen, met als doel goedkope huurwoningen te realiseren, zal geen beroep op de vrijstelling ke worden gedaan. “Wij gaan ervan uit”, aldus Van Leeuwen, “dat in de hierboven beschreven situatie sprake is van een niet bedoeld effect van de voorgestelde maatregel.”

Voorbereiding

Overigens neemt de vaste Kamercommissie voor Financien neemt ruim de tijd met de voorbereiding van het reparatiewetsvoorstel voor btw-constructies en het ontwijken van overdrachtbelasting met onroerend goed. De ‘stadhuisconstructie’ om btw te ontgaan en de ‘economische eigendomsoverdracht’ zonder overdrachtsbelasting, waaraan met terugwerkende kracht tot 31 maart een einde wordt gemaakt in het wetsvoorstel van staatssecretaris Vermeend, krijgt zijn parlementaire beslag pas ruim na de zomervakantie. De Tweede Kamer brengt het eerste schriftelijke verslag over het voorstel pas op 28 juni uit. In het zomerreces van de Tweede Kamer volgt het antwoord van de staatssecretaris. Pas daarna volgt de tweede schriftelijke gedachtenwisseling, en vervolgens het debat in de Tweede Kamer. Vervolgens is de Eerste Kamer aan zet, waardoor wellicht pas in de herfst zal vast staan of het wetsvoorstel, dat – 520 miljoen moet opbrengen, het haalt. Dat is enigszins lastig voor het kabinet, omdat er in de lastenverlichtingsvoorstellen die op Prinsjesdag bij de Staten Generaal worden ingediend, die – 520 miljoen over diverse sectoren al is verdeeld.

Zie ook pagina 7

Reageer op dit artikel