nieuws

China bouwt op grote schaal nieuwe steden

bouwbreed

Hoe je het ook wendt of keert: China bouwt in een fors tempo het land op. Zo moeten er in de komende 15 jaar 432 volledig nieuwe steden verrijzen als aanvulling op het huidige aantal van 622. In diezelfde periode breidt de gemeente Peking het huidige aantal van twaalf parkeergarages uit met 220 nieuwe voorzieningen.

Anders dan de cijfers doen vermoeden gaat het China niet alleen om volume en kwantiteit. Steeds meer zal er nadruk komen op innovaties voor kwalitatief goede produkten. Aldus directeur H. Korpel van het bureau Anchor uit Zwolle op een bijeenkomst van de EVD in Den Haag.

De innovaties hoopt China voor een groot deel uit het buitenland te halen. De staatsorganisatie voor de bouwmaterialenindustrie (SABM) werkt volgens adjunct-directeur Huang Jinfeng van het SABM-departement voor internationale cooperatie samen met bedrijven uit bijvoorbeeld Japan, Duitsland, Frankrijk en Italie. De samenwerking bestaat onder meer uit de import van materialen die China afrekent met leningen van instellingen als de Wereldbank en de Aziatische Ontwikkelingsbank en van het landsbestuur. Het land voert tevens technologie en moderne machines in. De Nederlandse regering stelde een lening beschikbaar voor de import van machines die het bedrijf Eltin voor de vervaardiging van spaanplaat levert.

Nederlands

Huang Jingfeng legde uit dat de SABM veel interesse toont voor de Nederlandse bouwmaterialen en voor technieken inzake energiebesparing, milieubehoud en het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Aspecten die ook zijn genoemd in het Vijfjarenplan voor de periode 1990-2000. De Chinese sector bouwmaterialen maakt een jaarlijkse groei door van om en nabij 12 procent. Mede daardoor staat deze bedrijfstak op de vierde plaats van de ranglijst voor sleutelindustrieen. In 2000 moet de sector voor ruim 1,2 miljard vierkante meter bouwpoen ke toeleveren. Van de desbetreffende fabrieken vergt deze opgave een efficientere produktie die niet zonder een herstructurering van de bedrijfstak kan plaats vinden.

Reageer op dit artikel