nieuws

CDA wil meer kades langs Maas hebben

bouwbreed

Het CDA in Limburg wil dat een groter aantal woningen en bedrijven langs de Maas met een kade worden beschermd tegen eventuele toekomstige wateroverlast. Bij Gedeputeerde Staten wordt er daarom op aangedrongen hiertoe het Rampenfonds aan te spreken. Daar zit volgens het CDA voldoende geld in.

De waterschappen hebben inmiddels plannen opgesteld voor de aanleg van kades langs de Maas. “Nu die ter inzage liggen komt nog pregnanter dan voorheen naar voren dat een aantal woningen en bedrijven verstoken blijven van de zo noodzakelijke voorzieningen (kades) ter voorkoming van wateroverlast”, aldus het CDA.

“Dit fenomeen krijgt een bijna cynisch karakter waar het landbouwbedrijven betreft die wel de grond moeten leveren om de kades op aan te leggen en daarnaast soms ook nog materiaal (klei) waarvan ze gebouwd moeten worden, terwijl ze zelf niet geholpen worden”, constateert het CDA.

Twee maten

Het argument voor het achterwege laten van de kades is dat “de omvang van de kosten niet opweegt tegen de omvang van de schade die bij de overstroming wordt veroorzaakt.” Maar het CDA vindt zo’n benadering niet acceptabel: “Ten aanzien van het aspect veiligheid wordt met twee maten gemeten.”

Maar ook op een ander punt uit het CDA kritiek. Aanleg van de kades conform de plannen van de waterschappen zou ertoe moeten leiden dat in de toekomst overstromingen niet als ramp gekarakteriseerd ke worden.

Dit komt er volgens het CDA op neer dat daardoor een beroep op het Rampenfonds tot de onmogelijkheden zal gaan behoren.

“Op wie ke betrokkenen dan rekenen?”, vraagt het CDA. Dat wijst er verder op dat het particulier initiatief, aangevuld met een rijksbijdrage, momenteel meer geld heeft opgeleverd dan er aanspraken op het Rampenfonds worden gemaakt.

Fonds aanspreken

Volgens het CDA kan het fonds dan ook best worden aangesproken om meer kades aan te leggen langs de Maas.

“Het fonds is bedoeld om de schade van de laatste overstroming op te heffen. Indien er dan geld overblijft moet er een doel voor gezocht worden dat zo dicht mogelijk ligt bij het doel waarvoor het geld is ingezameld. Het voorkomen van wateroverlast in moeilijk liggende gevallen is dan een reele optie”, meent het CDA.

Daarbij komt nog het voordeel dat met name landbouwbedrijven vaak zelf de mogelijkheid hebben om de aanleg van de kades voor eigen behoefte in eigen beheer uit te voeren.

Reageer op dit artikel