nieuws

Breda en Prinsenbeek trekken samen op tegen trace hsl

bouwbreed

De burgemeesters Nijpels van Breda en De Vet van Prinsenbeek hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk te strijden tegen het trace van de hoge-snelheidslijn (hsl) langs hun gemeenten. Volgens hen is deze route slecht voor de ontwikkeling van het centraal stedelijk gebied van Breda en Prinsenbeek, voor het woon- en leefklimaat en voor de natuur, het landschap en het milieu.

Momenteel laat Rijkswaterstaat allerlei aspecten van de hsl onderzoeken. Mede op grond daarvan bepaalt het kabinet in het voorjaar van 1996 zijn standpunt. Breda en Prinsenbeek zullen tot aan het moment van de besluitvorming hun afwijzing van het bedoelde trace gezamenlijk meedelen aan de minister van Verkeer en Waterstaat, RWS en de NS.

Mocht het kabinet toch besluiten de hsl langs Breda en Prinsenbeek te laten lopen, dan zullen beide gemeenten er alles aan doen de negatieve gevolgen tot een minimum te beperken.

Reageer op dit artikel