nieuws

Bouwbedrijven volgens EIB weer op winst

bouwbreed

Een vertraging van de omzetgroei gevolgd door zelfs een omzetdaling. Zo kan de beginperiode van de jaren negentig voor de bouwnijverheid het best worden omschreven. De kentering is gekomen in 1993. Dit gebeurde door middel van een licht rendementsherstel.

Tot deze conclusie komt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid in een onderzoek naar de bedrijfseconomische situatie van hoofdaannemingsbedrijven in 1993.

Het is het jaar waarin volgens het EIB de meeste hoofdaannemers in de bouw na een lange periode van achteruitgang hun winstgevendheid weer enigszins zien toenemen.

De aanbestedingsmarkt beliep voor hoofdaannemingsbedrijven in de b. en u. in 1993 een bedrag van ruim f. 10,2 miljard. Dat is ruimt twaalf procent meer dan het jaar daarvoor. Het omzetaandeel steeg hieruit van 26,0 tot 29,5 procent van de totale omzet.

De onderhandse markt is hiervan met f. 8,5 miljard of 24,6 procent van de omzet het belangrijkste. Uit openbare aanbesteding bedroeg het omzetaandeel in 1993 5,0 procent oftewel f. 1,7 miljard.

Het zogenoemd bouwen voor de markt, dus voor eigen risico, leverde voor de ondernemingen veel meer omzet op dan in 1992: een toeneming van f. 4 tot f. 5,4 miljard. Overigens blijkt, aldus de EIB-rapportage, eigen risicobouw voor grote ondernemingen in termen van omzetaandeel (18,3 procent) net iets belangrijker te zijn geweest dan voor de middelgrote bedrijven (17,5 procent).

Gww-sector

Voor wat betreft de gww-sector lagen de kaarten in 1993 anders. Na de sterke omzetgroei in 1992 viel de ontwikkeling in het daaropvolgende jaar tegen. Zagen de gww-aannemers hun omzet weliswaar toenemen, daartegenover stond vooral de winstmarge onder druk. “De rentabiliteit toonde een mager beeld”, zo concludeert het EIB.

Bijna zestig procent van de gww-omzet werd in opdracht van de overheid gerealiseerd. Hiermee is de overheid voor de gww-bedrijven veruit de belangrijkste opdrachtgever. Een andere belangrijke opdrachtgeverscategorie zijn bedrijven. De gww-sector zag hier echter de omzet met vijftien procent dalen. Daarmee nam, zo concluderen de EIB-onderzoekers, ook het relatieve belang van opdrachtgevers af van 29 tot 24 procent van de omzet.

Reageer op dit artikel