nieuws

‘Bij aanleg infra-poen denken aan de toekomst’

bouwbreed

Bij de aanleg of verbetering van infrastructurele poen moet er met de toekomstige situaties rekening worden gehouden. Gebeurt dat niet dan wordt er goed geld naar kwaad geld gegooid.

Deze mening is ing. A. van Eesteren, namens de gezamenlijke fractie AOV, Ouderen, Unie 55+ lid van provinciale staten van Zuid-Holland, toegedaan. In schriftelijke vragen aan het college van gedeputeerde staten vraagt het statenlid zich af of er rond de Vinex-woningbouwlocatie Ypenburg bij Den Haag geen dubbel en onnodig werk wordt gericht.

Momenteel wordt daar de complete wegenplattegrond veranderd. Zo wordt onder andere de A20 doorgetrokken en is de ontsluiting van Rijswijk op de rijkswegen verbeterd. Verder is er een begin gemaakt met de ontsluiting van de woningbouwlocatie Ypenburg waar straks zo’n 11.000 tot 12.000 woningen verrijzen. Onderdeel van de werkzaamheden vormt verder een verbreding van de A4.

Vraagtekens

En het is juist deze activiteit waar statenlid Van Eesteren zijn vraagtekens bij zet. Volgens het ouderen-statenlid moeten er tussen de toekomstige Vinex-locatie en de A4 geluidswerende maatregelen in de vorm van een geluidswal worden getroffen. En dat gebeurt nu dus niet.

“Ligt het niet in de rede om bij de huidige werkzaamheden alvast te beginnen met de aanleg van de geluidswerende voorzieningen, zodat over enkele jaren niet opnieuw een forse infrastructurele ingreep aan de A4 moet plaatsvinden”, zo vraagt Van Eesteren het college van gedeputeerde staten. “Deelt u de mening van de AOV-Ouderen Unie-55+-fractie”, aldus het kritische statenlid, “dat deze werkzaamheden mede uit overweging van kostenbeheersingen het voorkomen van opnieuw extra file-vorming bij toekomstige werkzaamheden, beter nu ter hand ke worden genomen?”

Reageer op dit artikel