nieuws

Beleggers en bouwnijverheid Abp zoekt toenadering tot uitvoerende bouw

bouwbreed

De top van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp) wil een dialoog aangaan met de bouwnijverheid. De zeer grote belegger in onroerend goed wil de frictie tussen de twee werelden wegnemen. Meer wederzijds begrip zal op de lange termijn in het voordeel werken van de bouw.

De relatie tussen uitvoerende bouw en beleggers is niet optimaal. Bouwers verwijten beleggers vaak een afwachtende houding ‘en ze kijken alleen maar naar het rendement.’ Beleggers in og vinden bijvoorbeeld dat bouwers meer kwaliteit moeten leveren.

Om dit ongenoegen en ook deels onbegrip weg te nemen heeft de nieuwe voorzitter van de Abp-directieraad, drs. J.W.E. Neervens, besloten op korte termijn een gesprek te arrangeren met AVBB en VGBouw. “In eerste instantie zullen we uitleggen hoe we als belegger heden ten dage werken. Ik denk namelijk dat veel misverstanden voortvloeien uit onbegrip,” aldus Neervens, die gisteren voor de eerste maal het jaarverslag van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds toelichtte. “De bouw is een korte termijn industrie; hit and run. Beleggers hebben altijd een lange termijn strategie voor ogen. Deze twee verschillende uitgangspunten botsen. Daarnaast is de afstand tussen bouwer en belegger groter geworden, omdat bij die laatste groep de visie op vastgoed is veranderd.”

Neervens is van mening dat na de aftrap door het Abp de dialoog moet worden voorgezet door een brede samenstelling vanuit de og-beleggingswereld. “Als gezamenlijke beleggers en als bouwnijverheid ke we dan onze stem laten horen bij overheidsmaatregelen. Ontwikkelingen rond Vinex zijn beter aan te pakken als de bouw steun krijgt vanuit onze sector.”

Neervens ziet voor zijn eigen bedrijf op termijn wel de voordelen van een open dialoog. Het Abp is met 65.603 huizen de grootste belegger in dat segment. “Waarom ke we niet met de bouw onze toekomstvisie doornemen. Het heeft dan voor twee kanten voordelen.”

Miljard meer voor og

Uit het gisteren gepresenteerde jaarverslag 1994 kan worden opgemaakt dat de immense voorraad huizen een waarde heeft van circa – 3,5 miljard en dat wordt tot het jaar 2000 meer. Op de persconferentie meldde het pensioenfonds dat de beleggingsmix wordt aangepast. Om de vergrijzing van het bestand aan te ke, wordt de portefeuille zakelijke waarden verhoogd naar 40 procent, waarbij 30 procent wordt belegd in aandelen en 10 procent in onroerend goed. Dit laatste betekent dat het Abp jaarlijks – 1 miljard meer moet gaan steken in og. “Op jaarbasis moeten we dan – 1,5 miljard in og stoppen”, aldus prof.dr. J.M.G. Frijns, directeur Beleggingen Abp. “Een belangrijk deel zal gebeuren in het buitenland, maar Nederland blijft als hoeksteen erg belangrijk. De huidige verdeling in og – veel woningen, weinig kantoren en redelijk wat winkels – willen we eigenlijk handhaven.”

Nieuwe organisatie

In het kader van de privatisering op 1 januari 1996 is og-organisatie van het Abp op de schop gegaan. De relatie tussen belegger, lees hoofdkantoor Heerlen, en de uitvoerders/beheerders is op grotere afstand gebracht. De verschillende soorten og zijn in drie fondsen – Kantoren-, Winkel- en Woningfonds – ondergebracht die dit jaar van start zijn gegaan. Deze drie zelfstandige bedrijven ke uitmaken of ze directe dan wel indirecte belangen, via een og-fonds, nemen. Op de Amerikaanse markt is bijvoorbeeld besloten te stoppen in directe beleggingen en neemt men alleen nog deel in fondsen.

Frijns: “Het veranderingsproces is goed verlopen, ook al ke we het zakelijke succes pas eind van dit jaar een klein beetje beoordelen. De reacties uit de markt zijn goed. Maar dit en volgend jaar gebruiken we om de fondsen op te bouwen. Daarna ke ook andere deelnemen in de fondsen. Een notering voor een van de fondsen zit er op de korte termijn niet in.”

Neervens, ex-SFB, voelt zich senang in Heerlen

De overstap die Neervens vorig jaar september maakte van SFB naar Abp is hem goed vergaan. “De bouw is een goede leerschool voor mij geweest. Zaken die ik daar heb geleerd kan ik nu toepassen bij het veranderingsproces van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds (Abp). SFB moest van zijn klanten op de kosten letten. Abp moet dat in de toekomst ook gaan doen. Dat soort kennis breng ik in.

Het werk bevalt me uitstekend. Als randstedeling heb ik toch moeten nadenken over de overstap. Maar ik woon nu in Valkenburg en dat is een goede beslissing geweest.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels