nieuws

Bedrijfstak lijkt door collectief contract vastgebakken aan ArboUnie ArboNed krijgt amper voet aan de grond in bouw

bouwbreed

“Ik vind dat de bouw de neiging heeft zich te snel achter de huifkarren terug te trekken.” Dat zegt algemeen directeur mr. A.H.M. Stam van de landelijke arbodienst ArboNed NV. Die heeft tot nu toe met enkele honderden bouwbedrijven (waaronder 120 van de NVOB-afdelingen Oost-Brabant en Helmond) een contract afgesloten. Dat betekent arbozorg voor 7000 werknemers. Pogingen om in de bouw meer aan de bak te komen, hebben tot dusver weinig opgeleverd.

Wat ArboNed opbreekt is de bouw-cao. Daarin staat een aantal bepalingen met betrekking tot bedrijfsgezondheidszorg, zoals intredekeuringen, periodieke bedrijfsgeneeskundige onderzoeken etc. De uitvoering van die in de cao vastgelegde activiteiten is door de bedrijfstak bouw collectief via een meerjarig contract uitbesteed aan ArboUnie, waarin 40 arbodiensten participeren (de voormalige bedrijfsgezondheidsdiensten).

De overgrote meerderheid van de bouwbedrijven kiest er voor om ook voor de overige – wettelijk opgelegde arboverplichtingen – dan maar in zee te gaan met een van de bij ArboUnie aangesloten arbodiensten. Ze moeten daar immers toch al mee samenwerken voor het nakomen van cao-verplichtingen.

Gesprek

Het steekt mr. Stam behoorlijk dat anderen, zoals bijvoorbeeld ArboNed, daardoor nauwelijks een poot aan de grond krijgen in de bouw. “We hebben tijdens de laatste cao-besprekingen getracht in gesprek te komen met sociale partners, maar dat is niet gelukt”, verklaart hij.

De bouw zit dus vrijwel vastgebakken aan ArboUnie. En dat vindt hij geen goede zaak. “De wet zegt dat de arbo-markt opengegooid moet worden. Welnu, laten we daar dan echt eens werk van maken. Bedrijven moeten zelf beslissen welke arbodienst ze inschakelen. Maar dan moeten ze ook wel een keuzemogelijkheid hebben en niet in een situatie verkeren waarin alles tot in punten achter de komma collectief geregeld blijft worden”, stelt hij vast.

“Ik begrijp bedrijfseconomisch gezien niet goed waarom werkgevers en ook werknemers in de bouw zich niet de luxe van een behoorlijk alternatief willen permitteren, dat het kiezen uit een ze niet de keel gaat uithangen”, beklemtoont hij.

NVOB Oost-Brabant

Dat ArboNed ook voor de bouw wel degelijk een kwalitatief goed alternatief kan zijn, bewijst volgens mr. Stam de samenwerking met de NVOB-afdeling Oost-Brabant:

“We werken daar niet alleen voor kleine, maar ook grote bouwondernemingen, zoals bijvoorbeeld IBC. Momenteel wordt die arbozorg door ons geevalueerd. Daaruit blijkt dat de betrokken NVOB-bedrijven buitengewoon tevreden zijn. Dat verbaast mij niet, want op basis van kwaliteit hebben we de bouw echt veel te bieden.”

ArboNed is op 1 juni van dit jaar gecertificeerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En is daarmee de eerste landelijke arbodienst die dat voor elkaar heeft gekregen.

De arbo-onderneming verwacht verder nog dit jaar het break-even point te passeren. Over 1994, het eerste jaar van bestaan, behaalde ArboNed een netto-omzet van f. 49,9 miljoen. Er werd een f. tevoren gepland f. aanloopverlies van f. 6,1 miljoen geleden. De dienstverlening geschiedt vanuit twintig regionale vestigingen en meer dan vijftig nevenvestigingen en spreekuurlocaties. Er werken bij de arbodienst ruim 400 mensen.

Snelle groei

Volgens algemeen directeur mr. A.H.M. Stam is de snelle groei van de arbodienst in het eerste jaar van bestaan voornamelijk mogelijk geworden doordat een aanzienlijk aantal ervaren bedrijfsartsen en arbo-deskundigen in een vroeg stadium tot de organisatie is toegetreden.

In het eerste boekjaar is fors geinvesteerd door ArboNed, met name in bedrijfsmiddelen en de opzet van een landelijk computernetwerk. Er wordt een compleet pakket arbodiensten geleverd op gebied van keuringen, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Ook is de arbodienst actief op gebied van veiligheid en arbo-advisering en beschikt ze over specialisten op gebied van beroepsziekten

Mr. Stam geeft de hoop niet op ook in de bouw uiteindelijk meer aan de bak te zullen komen: “We zijn in het hele land in gesprek met grote bouwondernemingen en NVOB-afdelingen. En ik zie dat dit langzamerhand scheurtjes in het bastion geeft…”

Reageer op dit artikel