nieuws

Arbo-zorg mede taak voor bond van betonfabrikanten

bouwbreed

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden in de betonproduktenindustrie is mede een taak van de BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland). De BFBN heeft de verantwoordelijkheid zijn leden te stimuleren, voorlichting te geven en een goed klimaat te scheppen.

Dat zei ir. P. Schouwenburg, lid van het hoofdbestuur van de BFBN, tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op het kantoor van de vereniging te Woerden. “Jaren geleden is de betonproduktenindustrie negatief in de publiciteit gekomen. Er was veel kritiek op de arbeidsomstandigheden. We hebben toen gezegd, dat het niet de verantwoordelijkheid is van de BFBN, maar van de individuele leden. We hebben daar over nagedacht en zijn tot de conclusie gekomen, dat het wel onze verantwoordelijkheid is om de leden te stimuleren”, aldus Schouwenburg. Hij zei dit bij de presentatie van de nieuwe handleiding voor voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RI en E) in de betonproduktenindustrie. De handleiding is ontwikkeld door TNO Centrum voor Arbeid en het Instituut Midden en Kleinbedrijf (IMK) Nederland, in opdracht van de BFBN.

Voorbeeldfunctie

Schouwenburg overhandigde tijdens de bijeenkomst het eerste exemplaar van de handleiding aan drs. L.J. Wesseldijk van het IMK. Volgens Wesseldijk kan de handleiding een voorbeeldfunctie hebben voor andere sectoren in de bouw. De achtergrond voor de handleiding is, dat bedrijven sinds 1 januari 1994 verplicht zijn om een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken. Vanaf 1 januari 1998 moet de RI en E goedgekeurd worden door een gecertificeerde arbodienst.

Veel producenten van betonprodukten behoren tot het midden- en kleinbedrijf. “Over het algemeen gaan de ondernemers redelijk bewust om met de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Dit gebeurt echter meestal niet op structurele wijze en er is nog bijna niets schriftelijk vastgelegd”, staat in de handleiding. “Juist dat vastleggen van wat in het bedrijf is geregeld is een eis van de Arbowet. De handleiding is speciaal ontwikkeld voor de fabrikanten van betonprodukten. Zij ke hiermee zelf de wettelijk verplichte RI en E uitvoeren.”

Zelf doen of uitbesteden

Tijdens de bijeenkomst kwam steeds de vraag naar voren of het verstandig is de RI en E uit te besteden, of de werkzaamheden zelf te doen. Volgens drs. H.J. Lemans van het IMK is RI en E te vergelijken met de financiele administratie. De risico-inventarisatie kan het bedrijf zelf verrichten. Volgens de handleiding is een dag daarvoor voldoende. Vervolgens kan de arbodienst de inventarisatie toetsen en evalueren. “Als de arbodienst het er niet mee eens is, dat u de inventarisatie zelf doet, neem dan een andere arbodienst”, was het advies van Lemans aan de fabrikanten van betonprodukten. Hij wees erop dat zelf inventariseren goedkoper is, meer betrokkenheid van de medewerkers oplevert, meer kans biedt op een verbetering van het bedrijfsproces en minder afhankelijkheid van de arbodienst. Bovendien is de ondernemer zelf het beste op de hoogte van de arbeidsomstandigheden in het bedrijf en levert een inventarisatie mogelijk nieuwe inzichten in het bedrijfsproces op.

Rietdekkers

Ir. P. van Lingen van TNO Preventie en Gezondheid te Leiden gaf een toelichting bij de handleiding. “Bij het samenstellen hebben we gebruik gemaakt van bestaande instrumenten, zoals de risico-inventarisatie en -evaluatie van de Vakfederatie van Rietdekkers. Daarnaast hebben we informatie ingewonnen, onder andere door bedrijven te bezoeken. Tenslotte is er een pilot-po geweest, waarbij enkele fabrikanten van betonprodukten de RI en E aan de praktijk hebben getoetst”, aldus Van Lingen.

Volgens Van Lingen komt bij het vaststellen van de maatregelen die genomen moeten worden de creativiteit van het bedrijf om de hoek kijken. Na geluid en stof komt zwaar en verkeerd tillen als risico het meest voor. Van Lingen stelde de hulpmiddelen die door de baksteenindustrie zijn ontwikkeld als voorbeeld. Veel risico’s zijn volgens hem ook met eenvoudige middelen te bestrijden.

Door de handleiding te gebruiken wordt duidelijk, welke maatregelen onmiddellijk genomen moeten worden en welke risico’s aanvaardbaar zijn.

Reageer op dit artikel