nieuws

Amersfoort voorlopig akkoord met bouw van wijk Vathorst

bouwbreed

De gemeenteraad van Amersfoort heeft onder voorwaarden ingestemd met de bouw van 6700 woningen aan de noordrand van de stad. Het stadsbestuur heeft het besluit jarenlang uitgesteld, omdat velen vonden dat Amersfoort al genoeg is gegroeid. Omdat het woningtekort nijpend is, hebben de politici toch ‘ja’ tegen de bouw van Vathorst gezegd.

Aan de beslissing heeft de gemeente een lange lijst scherpe voorwaarden verbonden. Als blijkt dat die niet te verwerkelijken zijn, wordt het besluit in december wellicht alsnog teruggedraaid.

De nieuwe wijk, Vathorst, is een van de door het Rijk aangewezen plaatsen om de woningnood in en rond de Randstad te lenigen. De landelijke overheid verstrekt flinke subsidies aan gemeenten die meewerken. Ook de provincie Utrecht, die al snel akkoord ging, zal over de brug komen. Het is nog onbekend hoe hoog de bedragen zijn, maar Amersfoort is met niet minder tevreden dan f. 140 miljoen.

De gemeente staat erop dat Vathorst het ‘allerlaatste’ stuk grondgebied in Amersfoort is dat wordt volgebouwd. In de afgelopen twaalf jaar heeft de stad er 15.000 woningen bij gekregen. De gemeente is bang dat ze verdere groei niet kan verwerken. Dan zouden er meer voorzieningen moeten komen, en daarvoor heeft Amersfoort geen geld.

Basisbehoefte

De wijk moet daarom zelf in een aantal basisbehoeften voorzien, die door het Rijk worden betaald, aldus de gemeenteraad. Een NS-station in Vathorst is een absolute noodzaak en het stadsbestuur weigert op te draaien voor de exploitatie daarvan. Dat moet de landelijke overheid maar doen. Ook bedingt de gemeenteraad dat er goede aansluitingen komen op de nabij gelegen rijkswegen A1 en A28.

Een belangrijk punt vindt de raad dat de zwaar vervuilde bodem volledig wordt gesaneerd. De bestuurders namen een motie aan die behelst dat de gemeente daar maximaal f. 18 miljoen aan bijdraagt. Andere voorwaarden zijn dat de naburige Hooglanderveen zijn dorpse karakter behoudt en dat er maximaal 850 woningen per jaar worden gebouwd.

Verslechterd

Het onderwerp Vathorst heeft de verhoudingen binnen de gemeenteraad verslechterd. De gebeten hond is D66. Dat won

de gemeenteraadsverkiezingen door zich in zijn programma fel tegen de nieuwbouw uit te spreken. In zo’n geval moet je bij je standpunt blijven, vinden de andere partijen. Groen Links vroeg in een motie van wantrouwen het vertrek van de twee D66-wethouders wegens ‘onbehoorlijk bestuur’. Zo ver wilden de meeste andere partijen het niet laten komen, maar op de VVD na gaven ze de partij er allemaal stevig van langs.

Reageer op dit artikel