nieuws

Afwerkmachine met sproeibalk nieuwe techniek voor slijtlagen

bouwbreed

Na een ruime periode van proefnemingen is gisteren bij Koninklijke Wegenbouw Stevin in Utrecht de eerste Vogele Super 1800 SF asfaltspreidmachine afgeleverd. Met deze machine, waarvan sinds augustus vorig jaar op verschillende locaties in de gemeente Utrecht de bijzondere prestaties en gebruiksmogelijkheden uitvoerig aan de praktijk zijn getoetst, wordt een nieuwe werkwijze ingeluid voor het aanbrengen van slijtlagen.

De asfaltspreidmachine is, zoals reeds uitvoerig in Cobouw werd bericht, uitgerust met een emulsietank en een sproeibalk, waarmee in een gang zeer dunne, geluidreducerende deklagen als oppervlaktebehandeling ke worden aangebracht.

Dit zogeheten Konwe Chip procede bestaat uit een dikke laag gemodificeerde emulsie (ca. 0,9 kg/cm2) die als dichtings- en hechtlaag dient. Doordat de geintegreerde sproeibalk direct achter de rupsen vlak voor de afwerkbalk is gemonteerd, blijft de aangebrachte hechtlaag schoon en ongeroerd. KWS brengt op deze hechtlaag een asfaltmengsel aan met een toevoeging van 77 procent steen. Dit mengsel ligt tussen steenmastiekasfalt en zoab in. De laagdikte bedraagt ongeveer 15 mm.

Minimaal gehinderd

Bij lichte rijsporen is met Konwe Chip op die manier een lichte herprofilering mogelijk. Bij deze methode wordt derhalve niet meer gewerkt met losse steenslag, en wordt het verkeer door oponthoud minimaal gehinderd. Dankzij de geringe laagdikte wordt aan banden en kolken weinig aanpassing gevraagd. KWS heeft aan de Super 1800 SF enkele technische veranderingen laten aanbrengen. Voor een beter vervoer over de weg, in het bijzonder voor het passeren van viaducten, is onder meer de totale machinehoogte van 4150 mm, wat teruggebracht.

Bij de Vogele Super 1800 SF asfaltspreidmachine bevindt zich direct voor de afwerkbalk een geintegreerde emulsiesproei-inrichting.

Reageer op dit artikel